HELSENORGE

Reprise av Rehabiliteringswebinarene

RKR presenterte høsten 2020 ukentlige Rehabiliteringswebinarer, som en erstatning for den avlyste Rehabiliteringskonferansen. Mange av webinarene var veldig populære, vi vil derfor vise repriser av utvalgte webinarer de neste ukene, i tillegg til noen helt nye.

Informasjon om hvert webinar, samt andre RKR arrangement kommer fortløpende her:

RKR arrangementer

​Evaluering gjort etter gjennomføring av totalt 15 webinarer høsten 2020, viser blant annet nesten 4000 påmeldte, samt at vi fikk mange, og gode tilbakemeldinger på blant annet innhold, det tekniske men også tidspunkter for gjennomføring. Vi ønsker derfor å vise noen utvalgte webinarer igjen, i tillegg til noen helt nye webinarer.
Også denne gangen gjennomfører vi webinarene ukentlig på fredager, og reprise-webinarene vil vises hele fire ganger denne dagen, slik at du selv kan finne det tidspunktet som passer best.

Teknisk informasjon

Det er nå mulig å delta i helt vanlig nettleser på PC eller nettbrett, også på jobb-PC’er i sykehus og kommune. Da webinaret er et opptak blir det dessverre ikke anledning til å stille spørsmål underveis, men det vil være mulig å stille spørsmål via chat. Disse vil vi i så fall videreformidle til foreleser.

Hele programmet legges ut fortløpende på våre hjemmesider samt at vi oppdaterer på vår Facebook-side

Vi presenterer både noen repriser, og noen helt nye webinarer de neste ukene, samtidig som vi jobber med helt nye webinarer for høsten 2021. Velkommen til Rehabiliteringswebinar 2021!

Ta gjerne kontakt med RKR ved spørsmål knyttet til dette på rkr(alfakrøll)sunnaas.no