Helsenorge

Rehabiliteringskonferansen 2020 er avlyst

I samråd med ledelsen i Helse Sør-Øst er det dessverre besluttet at den Regionale rehabiliteringskonferansen HSØ 2020 avlyses. Dette på grunn av uforutsigbarhet knyttet til korona-utbruddet.

Vi planlegger for konferanse høsten 2021, og håper at Rehabiliteringskonferansen 2021 kan legges til Scandic Lillehammer hotell, samt at vi kan beholde mye av det planlagte programmet for 2020.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) vil isteden arrangere tematiske digitale workshop/videokonferanser/seminar høsten 2020. Noen av sesjonene som var planlagt til konferansen 2020 kan være aktuelle for dette formatet. Mer informasjon om dette kommer.

Ta gjerne kontakt med oss på RKR om dere har spørsmål knyttet til dette.