HELSENORGE

Rehabiliteringskompetanse i kommunene

Læringsmoduler for å styrke rehabiliteringskompetansen i kommunene er nå til utprøving i Hamar, Larvik, Fredrikstad og Nesodden.

Sunnaas og RKR får i blant forespørsel om å bidra i kommunale prosjekter og dele kompetanse innen rehabilitering. Samtidig er det også betydelig med kompetanse i kommunene. Fire kommuner, Hamar, Fredrikstad, Larvik og Nesodden har i det siste året jobbet fram en felles forståelse for hva som er behovet for kompetanse hos ulike kommunale målgrupper.

Planen er å lage en læringsportal med oversikt over læringsressurser, samt mulighet til å registrere hva den enkelte har og trenger av kompetanse. I tillegg er det tenkt at brukerne skal få tilgang til ulike pakker med elæringskurs og metodeverktøy for læring. 

En tidlig demoversjon av det nye læringssystemet i rehabiliteringskompetanse for kommuneansatte er nå under utprøving. Det er lagt opp til læring med 10:20:70-rammeverket for læring gjennom eLæringskurs på arbeidsplassen. Det vil si at et kort elæringskurs utgjør 10 prosent av kjernen, som deretter utdypes med oppgaver (20 prosent) og oppfølgende tiltak og justeringer på arbeidsplassen (70 prosent). Det er utarbeidet tre kurs på basisnivå, mens et antall kurs på avansert nivå er skissert for videre godkjenning og oppfølging. Fire kommuner prøver ut den delen av læringssystemet som allerede er klart.

I piloten som nå er utarbeidet er det altså lagt opp til korte 10 minutters elæringskurs som inkluderer interaktive oppgaver og refleksjonsøvelser. Deretter får deltakerne konkrete utfordringer for å vurdere og diskutere rutiner og praksis innen konkrete områder i sin egen arbeidshverdag to uker etter at kurset er fullført. De fire kommunene vil nå prøve ut de kursene som allerede er utarbeidet, og gi innspill til forbedringer. RKR jobber med dette, sammen med Sunnaas sin interne kompetanseenhet og samhandlingsavdelingen.