PROMIS inntar Europa

PROMIS, måleverktøyet for pasientrapporterte resultater, er i ferd med å bli tatt i bruk i flere europeiske land. Det har gått fra å være hovedtema på den internasjonale konferansen for livskvalitetsmål, ISOQOL i København, til å få sin egen konferanse. 

Da RKR ble anbefalt å velge PROMIS som måleverktøy for pasientrapporterte resultater, lå det en forventning fra internasjonale eksperter om at PROMIS raskt ville ta plass som ledende pasientrapporteringsverktøy. Dette begynner nå også å skje. PROMIS-konferansen i København i høst synliggjorde mye av det som skjer rundt i verden.

RKRs arbeid med PROMIS

RKR har oversatt PROMIS PROFIL 57, som på sett og vis er toppen av isfjellet. PROMIS består egentlig av over 1000 spørsmål fordelt på temabanker (item banks). Det vil si unike livsområder som dekker fysisk funksjon, smerte, søvn, angst og depresjon. Spørsmålene er til dels hentet fra eldre spørreskjema, og dels nyutviklet, men tilpasset, slik at hele spekteret av funksjonsnivå er dekket.

RKR har også pilotert profilskjemaet i HSØ i samarbeid med 10 rehabiliteringssenter og sykehus i regionen. PROMIS, som screener for helseplager innen fem symptomområder og to funksjonsområder særlig relevante ved somatisk sykdom, viser så langt veldig gode metodologiske egenskaper for den norske PROMIS-oversettelsen. Videre analyser vil bli utført sammen med miljøet ved Northwestern University i Chicago som har utviklet PROMIS på oppdrag fra amerikanske helsemyndigheter. Bak ligger årevis med arbeid og titalls millioner amerikanske dollar i utviklingskostnader. Resultatet er blitt så godt at PROMIS seiler opp internasjonalt som det ledende systemet for pasientrapporterte resultater.

Stein Arne Rimehaug kontaktperson i Norge

Stein Arne Rimehaug i RKR er kontaktperson for PROMIS-arbeidet i Norge og medlem i PROMIS ® Health Organization (PHO), det internasjonale PROMIS-nettverket, sammen med Andrew Garratt i FHI.

Måleverktøy på internett (CAT)

Den ideelle måten å bruke pasientrapporteringsskjema på er ved bruk av CAT (Computer Adaptive Testing), digitale skjema som velger ut unike spørsmål tilpasset hvert enkelt individ, avhengig av svarene som blir gitt. Da forutsettes det at hele temabanken er oversatt og tatt i bruk. Dette er en kjempejobb som er realisert i mange europeiske land, blant annet i Spania, Portugal, Tyskland og Nederland gjennom store forskningstildelinger fra brukerorganisasjoner og helsemyndigheter.

Alternativet til CAT, er å gjøre som RKR, bruke kortskjema og PROFIL-skjema. Sverige er også godt i gang, og er i ferd med å få deler av PROMIS inn i alle sine nasjonale kvalitetsregistre for helsetjenesten.

PROMIS-miljøet i Norge i vekst

Særlig interessant var det å se at flere norske miljøer hadde funnet veien til konferansen i København, som Kunnskapssenteret, testmiljøet i Helsenorge.no, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og UNN. Dermed har vi kimen til et interessemiljø og samarbeidspartnere som kan bli med på større søknader for å få til videreutvikling og få PROMIS inn som et meget relevant PROM-verktøy i Norge.