PROMIS endelig på norsk

RKR har endelig fått godkjent norsk versjon av pasientrapporteringsskjemaene i PROMIS PROFIL57. Nå løftes verktøyet nasjonalt og vi inviterer våre venner i praksisfeltet til å være med å evaluere resultatet. 

 

RKR har hele tiden vært opptatt av å måle resultater i rehabilitering, og finne bedre og mer effektive måter å gjøre det på. Vi ble tidlig anbefalt å se nærmere på PROMIS til dette formålet. Vi har oversatt de skjemaene av PROMIS som vi mener er mest relevante, men har måttet vente på godkjenning i flere omganger fra Northwestern University i Chicago som har utviklet verktøyet. Når minst 50 andre land står i kø for godkjenning fra en liten forskningsenhet, tar det sin tid.

Mange rehabiliteringssentre hjalp oss med en tidlig pilotering som viste at PROMIS var velegnet til å framheve forskjeller mellom de ulike tilbudene, både i funksjonsnivå og hvor stor framgang pasienter har.

Hva er så spesielt med PROMIS?  

Det finnes hundrevis av pasientrapporteringsskjema (PROM) som brukere selv kan svare på for å kartlegge og tallfeste helserelatert livskvalitet, symptomer eller helsetilstand. Mange krever lisens. Manglende svar på enkeltspørsmål gjør skåring vanskelig, og resultatene kan da være vanskelig å fortolke.

I PROMIS er mange spørsmål hentet fra eksisterende skjema, men er testet ved hjelp av Item Response Theory-analyse, slik at hvert eneste spørsmål har en kjent verdi på skalaen. Dermed kan livsområder som smerte, fysisk funksjon, søvnvansker og angst måles med enten helt korte fire-spørsmålsskjema, eller med litt mer nøyaktighet, med flere spørsmål. Når mange nok spørsmål er blitt oversatt kan man ved hjelp av et digitalt CAT-program (Computerized Adaptive Testing), velge ut ett spørsmål om gangen, som så danner seg rett bilde av pasienten etter bare 3-5 spørsmål, og velger ut de videre spørsmålene som er relevante for den spesifikke brukeren.

Hjelp til å evaluere PROMIS

Den digitale CAT-versjonen lar vente på seg, men som et skritt i riktig retning, har RKR nå fått endelig godkjenning for oversettelsen av PROMIS PROFIL 57, og dermed også samtidig PROFIL 43, PROFIL 29, samt 4, 6 eller 8 spørsmåls kortskjema på Fysisk funksjon, Angst, Depresjon, Utmattelse (Fatigue), Sosial deltakelse, Søvnvansker og Smertepåvirkning. Vi håper nå på hjelp fra våre venner rundt i praksisfeltet til å samle inn nye besvarelser på PROMIS 57, slik at vi kan gjennomføre en nødvendig valideringsstudie på norsk.

PROMIS løftes nasjonalt

Det er også gledelig å melde at minst tre store prosjekter innen rehabilitering i Norge står klare til å anvende PROMIS PROFIL 29. 

Fram til nå har Stein Arne Rimehaug i RKR stått som prosjektleder og nasjonal kontakt for PROMIS i Norge. Andrew Garratt i Folkehelseinstituttet tar nå over den funksjonen, slik at det videre arbeidet med PROMIS er forankret i en nasjonal instans.