HELSENORGE

Pasientforløp for rehabiliteringstilbud covid-19 pasienter

Fagråd rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

​Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk 7. mai 2020 i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene.

Det ble etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe under fagråd rehabilitering hvor følgende fagområder/deltakelse var representert i tillegg til fysikalsk medisin og rehabilitering; Intensivmedisin, Infeksjonsmedisin, Lungemedisin, Private rehabiliteringsinstitusjoner (rep fra fagrådet), Representant fra kommune (fra fagrådet), Brukerrepresentant (fra fagrådet).

Prosessen med utvikling av pasientforløpet tok utgangspunkt i et forslag til forløp fra Sykehuset i Vestfold HF. Videre ble det fulgt en fasemodell for å oppnå konsensus i arbeidsgruppen som fulgte følgende faser 1) innhentning av erfaring og kunnskap fra arbeidsgruppen, samt tilgjengelig forskning fra inn- og utland, 2) Diskusjon i arbeidsgruppen 3) Konsensus ved individuell avstemning.

Rapporten beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase. Les mer om arbeidet her

Helse Sør-Øst nyheter

Les hele rapporten her

Pasientforløp av rehabillitering av pasienter med covid-19