Øvelsesdatabasen for fysioterapeuter er oppdatert

Fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus har oppdatert den norske versjonen av databasen med 500 nye øvelser.  

 

Physiotherapyexercises.com

er en nettbasert øvelsesbank med 1500 øvelser, spesielt rettet mot pasienter med skader og funksjonshemminger. Her kan fysioterapeuter også finne tips til trening og rehabilitering av disse pasientgruppene. Den kan også brukes ved veiledning av pasientens hjelpere i ulike trenings- og forflytningssituasjoner.

Øvelsesbanken er oversatt til norsk med finansiering fra Ekstrastiftelsen. Den er også tilgjengelig på flere andre språk, og kan derfor også være nyttig i trening av pasienter som ikke behersker norsk.

Av godsaker som taler for at flere bør bruke øvelsesdatabasen:

 • Gratis
 • Øvelser for barn og voksne
 • Søkekriterier som diagnosegruppe, funksjonsutfall, tilgjengelig utstyr, aldersgruppe, pasientens og fysioterapeutens målsettinger og vanskelighetsgrad
 • Alle øvelsene er illustrert med både tegning og foto
 • Øvelsesteksten kan redigeres
 • Forslag til progresjon for en øvelse
 • 21 videosnutter av forflytningsteknikker ved ryggmargsskade
 • Godt egnet for fysioterapeuter ved utarbeidelse av treningsprogram med øvelser som kan gjøres både med og uten medhjelper
 • Godt egnet for pasienter med ryggmargsskade siden øvelsene er inndelt etter omfang av skade
 • Spesifikke øvelser for andre tilstander som slag, traumatisk hjerneskade, MS, Parkinsons sykdom, Whiplash, brannskade, amputasjon, ortopediske skader og håndskader
 • Øvelser for barn med nevrologiske skader eller forsinket motorikk
 • Mange øvelser som passer ved lavt funksjonsnivå
 • Enkelt å utarbeide og lagre treningsprogrammer på nett
 • Treningsprogrammer kan sendes til mobil
 • Tilgjengelig som app for smarttelefoner og nettbrett
Hvis du vil vite mer om øvelsesdatabasen, kan du ta kontakt med Vivien Jørgensen, fagsjef, Sunnaas sykehus.