HELSENORGE

Verktøykassen for lungerehabilitering fylles opp

Stacey Haukeland-Parker oppsummerer året i nettverket for lungerehabilitering

2017 har vært et travelt, men produktivt år for nettverket for lungerehabilitering. Vi har jobbet hardt med å gjennomføre prosjektet «Verktøykasse for lungerehabilitering». Verktøykassen fylles sakte opp, og vil bli en digital ressurs for lungerehabilitering som vil ligge på RKRs nettside i løpet av våren 2018. Målet er at verktøykassen skal bidra til bedre kompetanseoverføring mellom institusjoner og tjenestenivåer. 

Det har vist seg til å være et ambisiøst prosjekt som har tatt lengre tid enn tenkt, og har krevd mye innsats både fra kompetansetjenesten og medlemmene i nettverket. Vi har hatt hyppig kontakt gjennom online-møter, og medlemmene har jobbet selvstendig i arbeidsgrupper på tvers av arbeidssteder. Dette er noe som har styrket relasjonene mellom helsepersonell som jobber med lungerehabilitering i regionen.

Et annet viktig tema som nettverket har satt høyt på dagsorden er arbeidet med å ta i bruk standardiserte pasientrapporterte måleverktøy i regionen. Dette er med på å styrke kvaliteten på rehabiliteringstjenestene på tvers, og gjør at vi også på sikt kan bruke innsamlede data til forskning.

I løpet av året har vi hatt to nettverksmøter med bra deltagelse der vi har jobbet med verktøykassen, hørt på innlegg om kvalitetsindikatorer og implementering av forskning, samt utvekslet erfaringer og kunnskap mellom medlemmene. Det oppleves at medlemmene i nettverket har blitt godt kjent og  mer sammensveiset, slik at de tar lettere kontakt med hverandre.

Jeg takker nå for meg som leder for nettverket for lungerehabilitering. Det har vært en flott opplevelse å få lede nettverket i disse litt over tre årene. Jeg tar med meg denne fantastisk erfaringen videre,  og takker for samarbeidet med så mange dyktige og kunnskapsrike kollegaer i lungerehabiliteringsfeltet.  Nettverket vil fortsette som et nyttig og viktig forum for helsepersonell i regionen også i fremtiden. Jeg gleder meg til å følge med i det  videre arbeidet.  

På vegne av fagnettverket for lungerehabilitering ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nytt år!