HELSENORGE

Teknisk standard for gangtesting av lungesyke

En arbeidsgruppe i European Respiratory Society utarbeidet i 2014 en teknisk standard for indikasjon, gjennomførelse og tolkning av 3 typer gangtester ved kronisk lungesykdom. Hoveddokumentet av Holland og medarbeidere (Dokument 1) omtaler 6-minutters gangtest (6MWT), incremental shuttle walk test (ISWT) og endurance shuttle walk test (ESWT), og inneholder først og fremst en nøyaktig og praktisk beskrivelse av testoppsettene, inkludert nødvendig utstyr, instruksjoner til helsepersonell og pasienter.

For hver av testene har gruppen også vurdert testenes validitet og sikkerhetsaspektet. En annen viktig del av dokumentet er en beskrivelse av testenes sensitivitet for endring, minimal important difference (MID). På dette punktet har gruppen systematisk gjennomgått tilgjengelig litteratur for alle testene (Dokument 2), og viser til testegenskaper som validitet, læringseffekt, MID og prognostisk betydning av testresultatet.

Dokumentene tar ikke stilling til hvilken test som er den foretrukne, men peker på styrker og svakheter ved hver test slik at kliniker kan velge den testen som passer hver enkelt pasient best.

Dokumenter til saken 

Teknisk standard for gangtester (PDF)

Systematisk gjennomgang av egenskapene for gangtest for kronisk lungesyke (PDF)