Nye ledere og ny modell for fagnettverkene

Dr. Martijn A. Spruit, ledende internasjonal forsker på lungerehabilitering, sentral i European Respiratory Society, og medforfatter i flere ERS/ATS-retningslinjer, er ny leder for Fagnettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst. 

Dr. Martijn A. Spruit (foto:wildbild)

Ny leder i Nettverk for lungerehabilitering

Dr. Martijn A. Spruit er godt kjent i det norske lungerehabiliteringsmiljøet etter å ha forelest gjentatte ganger på Lungerehabiliteringskonferansen. Han har kanskje mer enn noen fingeren på pulsen i internasjonal forskning på lungerehabilitering, og oppdaterer trofast ny viten til alle som følger han på Twitter.

Han er  professor ved Maastricht University, Nederland og Hasselt University, Belgia, og leder av forskningsteamet "Fysisk aktivitet, trening og rehabilitering" på CIRO, et kompetansesenter for kronisk lungesykdom i Horn, Nederland. Han er veileder for flere PhD-studenter, også i Norge. Han er sentral i European Respiratory Society (ERS), og medforfatter i flere ERS/ATS-"statements" og -retningslinjer, som oppsummerer viten innen oppfølging av lungepasienter. Han er også medforfatter på godt over 100 artikler, og har mottatt en rekke vitenskapelige priser og utmerkelser. 

Spruit er opptatt av både å behandle pasienter og måle kvalitet og resultater med standardiserte metoder, og brenner for at alle som trenger det skal ha adgang til lungerehabilitering. Han passer dermed perfekt inn i RKRs visjon for nettverket.

Nettverkssamlingene blir som før bestående av de faste utnevnte medlemmene fra hvert sted som har det aktuelle tilbudet. I tillegg vil vi ha utvidede samlinger, i større lokaler, slik at flere kan bli med fra hvert sted, og med plass til andre interesserte, enten fysisk eller over webinar og direktevideo. Selv om Facebook-gruppen har fått litt skudd for baugen i det siste, ser vi stor nytteverdi i å benytte Facebook til å dele kunnskap, og oppfordrer medlemmer og andre interesserte i å bli med i nettverkets Facebook-gruppe, Lungerehabilitering - fagnettverk.