Lungerehabiliteringskonferansen 2019

Våren er tid for konferanser og nettverket for lungerehabilitering var sterkt representert med eget parallellspor under Lungerehabiliteringskonferansen 2019. 

 

Temaet for den 12. Lungerehabiliteringskonferansen var "Fremtidens lungerehabilitering, og fant sted på Gardermoen i slutten av mars. 

Konferansen er blitt et viktig treffpunkt for alle som jobber med lungerehabilitering, og blir arrangert annet hvert år. RKR er med i programkomitéen, i tillegg til at Nettverk for lungerehabilitering var ansvarlig for en egen parallellsesjon.

Nettverket har kommet fram til en konsensus om felles pilotering på måleverktøy som skal fange opp de viktigste påvirkbare aspektene ved lungepasienters helse og livskvalitet. Gunnar Einvik, overlege og nettverksmedlem for AHUS, har gjort en formidabel innsats for felles innsamling av data, og presenterte ganske lovende resultat.

Det er ikke alle medlemmene som har lykkes med å samle pasientdata, og det gjenstår fortsatt noen uavklarte forhold omkring datainnsamling og deling av pasientdata hos enkelte helseforetak. Når dette er avklart, kan vi fortsette innsamlingen og ta endelig stilling til om dette er riktig utvalg av måleverktøy. 

Martijn Spruit fra Nederland leder dette viktige arbeidet videre i nettverket. Den 13. mai er neste samling, hvor det er rom for flere interesserte deltakere. Vi inviterer spesielt dere som jobber med lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten, siden spesialisthelsetjenesten allerede er godt representert i nettverket.

LHL-klinikkene sto for en velbesøkt og vellykket konferanse midt oppe i vanskelige avklaringer omkring økonomi. Det ble også utøst stor takk til Kåre Refvem og Peter Hjort, som begge har jobbet hardt i en årrekke for å løfte status og vilkår for lungerehabilitering i Norge, samt innsats for denne viktige møtearenaen for fagfeltet.