Inspirerende møte med CIRO-senteret i Nederland

I forbindelse med en av Europas største lungekonferanser, European Respiratory Society congress, organiserte Martijn Spruit og kollegaer ved Ciro-senteret i Horn i Nederland, et mini-symposium for lungerehabilitering. Rundt 50 deltakere fra forskjellige land, blant annet Brasil, Japan, Storbritannia, Spania, Belgia, Hellas og Tyskland, deltok i dagsamlingen for helsepersonell og forskere innen feltet. RKRs nettverksleder for lungerehabilitering Stacey Haukeland-Parker og tre norske kolleger, representerte Norge.

Programmet for dagen var delt inn i tre deler: en historisk oversikt over utviklingen innen lungerehabilitering frem til i dag, en seksjon om ny evidens innen treningsformer og fremtiden innen lungerehabilitering og mot slutten av dagen fikk vi korte presentasjoner av PhD-prosjekter fra ulike land.

Møte med ledende forskere innen lungerehabilitering

Noen av de store kjente navnene innen lungerehabilitering var representert og presenterte oppdatert evidens innen forskjellige segmenter av lungerehabilitering, inkludert detaljert informasjon om treningsformer, kommende forskning innen rehabilitering før og etter lungetransplantasjon, samt ny informasjon om kompleksiteten i komorbiditet hos personer med KOLS - også referert til som "KOmobiditeter med LungeSykdom".

Utviklingen fremover

Sjefen for Ciro-senteret, Emiel Wouters, holdt et foredrag om fremtiden innen lungerehabilitering. Han drøftet behovet for utvikling av lungerehabiliteringstilbud ved en økende populasjon med fokus på integrert omsorg, bruk av måleverktøy for en pasientfokusert undersøkelse, i tillegg til behovet for kunnskapstranslasjon innen lungerehabiliteringsfeltet.

Omvisning på CIRO-senteret

I tillegg til foredragene fikk vi en omvisning i treningslokalene på Ciro-senteret av Ciros nettverkskoordinator og fysioterapeut, Maurice Sillen. Ciro tilbyr både poliklinisk- og døgnrehabilitering til pasienter med lungesykdommer og hjertesvikt. Pasienter med KOLS får 8 ukers lungerehabilitering med trening hver dag, i tillegg til pasientopplæring og tverrfaglig utredning. Treningslokalene var imponerende med moderne utstyr for både styrke- og kondisjonstrening, med oppfølging av både fysioterapeuter og personlige trenere.

Det var en spennende og stimulerende dag som også ga inspirasjon og forventninger til utviklingen av lungerehabilitering i Norge. Forskningsstudiene som ble presentert la vekt på viktigheten med robuste lungerehabiliteringstilbud med fokus på pasienttilpasset behandling og kunnskapstranslasjon. Det er veien til gode rehabiliteringstjenester også her i landet.