HELSENORGE

Helseatlas med fokus på lungerehabilitering

Dekningen er lav og variasjonen stor i lungerehabilitering i Spesialisthelsetjenesten. Det ble synliggjort i det nye helseatlaset for KOLS som ble lansert på helseatlas.no i oktober.

Helseatlas presenteres som en nettbasert karttjeneste som med et interaktivt Norgeskart, faktaark og en rapport for hvert pasientutvalg med det formål å synliggjøre urimelige forskjeller i helsetilbudet. Det er en egen rapport om rehabilitering.

I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester.  Det har tidligere satt søkelys på overdreven bruk av artroskopisk kirurgi ved kneartrose i «Helseatlas dagkirurgi», samt forskjeller i helsetjeneste for barn og for eldre. 

Det nye helseatlaset for KOLS viser forskjeller i forekomst av sykdommen. Forskjeller i bruk av fastlege, lungepoliklinikk og sykehusinnleggelser er tydeliggjort. Dessuten har SKDE gjort en grundig jobb med å skaffe ny statistikk over lungerehabilitering i hele landet, med søkelys på forskjeller i hvilken tilgang de som bor i ulike deler av landet har til hjelp. Forskjellene er store, også innad i Helse Sør-Øst. 

Helseatlas KOLS