Kunnskapsoppsummering om tverrfaglige psykososiale tiltak ved kreft endelig publisert!

RKR har samarbeidet med Hilde Tinderholt Myrhaug i Folkehelseinstituttet på denne systematiske oversikten.

Hensikten med den systematiske oversikten, The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients, var å studere effekten av tverrfaglig psykososiale intervensjoner gitt til voksne kreftpasienter i løpet av de første fem årene etter diagnostisering, sammenliknet med andre rehabiliteringsintervensjoner, målt på livskvalitet, fatigue, mestring og deltakelse.

Kunnskapsoppsummeringer, også kalt systematiske oversikter, er sentrale for både praksis og forskning. De rydder forskningslandskapet og klargjør hva vi vet og hva vi ikke vet om en problemstilling. Tverrfaglige psykososiale intervensjoner er ett av mange rehabiliteringstiltak som tilbys kreftpasienter. Vi har nylig omtalt flere andre tiltak som du kan lese om på vår nyhetsside. Det har vært usikkerhet rundt effekten av disse tiltakene og vi har manglet systematiske oversikter på temaet. Derfor utarbeidet kompetansetjenesten (RKR) en systematisk oversikt der vi oppsummerer effekten av de psykososiale tiltakene.

Artikkelen fra RKR som nå er publisert, gir ingen sterk konklusjon. Den gir ingen signifikant forbedring på livskvalitet, deltakelse  eller egenmestring, men noe effekt på fatigue. Grunnen til det kan dels være fordi det finnes for få og svake studier, og dels fordi vi har vært opptatt av tverrfaglige tiltak som det finnes langt færre artikler på.

Manuskriptet er skrevet av Hilde Tinderholt Myrhaug fra Folkehelseinstituttet, sammen med Julia Aneth Mbalilaki (rådgiver på RKR), Natasja-Elena Kersting Lie (forsker og medlem av kreftnettverket), Tone Hansen (brukerrepresentant og medlem av kreftnettverket) og Jan Egil Nordvik (leder av RKR).