HELSENORGE

Kunnskapen samlet på KreftREHAB 2015 i Trondheim

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering arrangerte todagers fagseminar om kreftrehabilitering i regi av Kreftforeningen og LHL-klinikkene Røros.

Det er en spennende tid for fagfeltet, fordi de nye pakkeforløpene for kreft spikrer kreftrehabilitering som en nødvendig del av mange pasienters forløp. Samtidig er mye av ansvaret flyttet over på kommunene, som ofte mangler kompetanse og ressursprioritering til kreftrehabilitering.

Konferansen tok for seg det overordnede perspektivet på denne utviklingen, samtidig som mange innlegg gikk i dybden på ny kunnskap og forskning knyttet til seneffekter, fatigue, fysisk aktivitet, ernæring og andre tema. Det var også gripende brukerhistorier som ga mange deltakere ny og viktig innsikt.

Mange av medlemmene i RKRs eget nettverk for kreftrehabilitering var tilstede og fikk et inspirerende løft inn i eget arbeid. Vi håper på gjensidig nytte mellom de to nettverkene.

Effekten av kreftrehabilitering

KreftREHAB 2015 ble arrangert  på Scandic Lerkendal hotell i Trondheim. Jon Arne Sandmæl, koordinator i Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering ønsket alle de 170 deltagerne på konferansen velkommen.

Møteleder May Hauken førte deltagerne godt og presist gjennom programmet. Først ut var professor og leder for Avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus, Kjell Magne Tveit. Han fortalte om dagens kreftbehandling og presiserte viktigheten av å dokumentere effekten av rehabilitering og la fram helsedirektoratet sin handlingsplan for rehabilitering i utkastet til nasjonal kreftstrategi.

Politisk enighet om kreftrehabilitering

Videre ble dagen fylt med mange interessante og viktige foredrag. Blant annet Ap politiker Karianne O. Tung fra helse og omsorgskomiteen. Hun la frem kreftrehabilitering i et politisk perspektiv, og poengterte at det var politisk enighet om å satse mer på kreftrehabilitering. Deltagerne fikk også en mulighet til å høre på May Britt Asp, spesialist i onkologisk fysioterapi, dele sin opplevelse som kreftpasient. Hun ga alle et godt innblikk i hvordan det er å være pasient, både under og etter kreftbehandlingen.

Kreftpasienten - den røde tråd

Dag to ble ledet av Randi J. Reidunsdatter som var kledd i rødt for å gi en rød tråd gjennom dagen. Rett før lunsj fikk vi et innblikk i Vardesentersatsningen gitt av Heidi Skaara Borson, leder for Kreftomsorgsavdelingen i Kreftforeningen. Hun fortalte om viktigheten av Vardesentrene, både for kreftpasientene og pårørende. Vardesentrene har et unikt samarbeid med Kreftforeningen, som er en frivillig organisasjon, og sykehusene, som en offentlig aktør, sammen for kreftpasienter og pårørende.

Seneffekter og forskning

Resten av den to dagers konferansen ble det også et sterkt fokus på seneffekter og forskning. Flere av foredragsholderne la frem tall om kreftens økning de siste 30 årene og at det vil bli en økning av krefttilfeller på 40 % frem mot 2030. Dette skyldes først og fremst en voksende eldre befolkning.

RKR presenterte fagnettverket for kreftrehabilitering i HSØ

RKR med Stein Arne Rimehaug og nettverksleder Torhild Birkeland, fikk også anledning til å fortelle om opprettelsen av det regionale fagnettverket for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst. Torhild Birkeland startet innlegget ved å presentere seg selv og gi en forkortet versjon av nettverkets mandat og hennes oppgaver som nettverkets leder. Deretter presenterte Stein Arne Rimehaug kompetansetjenestens oppgaver, samt bakgrunnen til opprettelsen av fagnettverket for kreftrehabilitering. 

Videre utdypet han litt mer om andre satsninger RKR jobber med. Blant annet Wikirehab, et nettbasert kunnskapsforum for rehabiliteringsfeltet, hvor fagnettverket for kreft, og alle andre interesserte, kan bidra med informasjon.