KreftREHAB 2019 - en vei videre

Nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering inviterte til den fjerde nasjonale kreftrehabiliteringskonferansen, denne gangen i Stavanger.

Vertskapet for konferansen var LHL-klinikkene Nærland, som under glimrende møteledelse ved Arnt Olav Klippenberg, stod bak to godt gjennomførte og innholdsrike dager med spennende foredrag og diskusjoner knyttet til veien videre for samspillet mellom pasient, pårørende og helsetjenesten.

Fagkonferansen samlet alle som jobber med kreftrehabilitering i Norge, og programmet viste at det gror innen forskning og fagutvikling på dette relativt unge fagfeltet. Her var både klinikere og forskere fra ulike fagprofesjoner representert med innlegg om kreft, seneffekter og rehabilitering.

Nytt av året var en egen sesjon om fysisk aktivitet og trening ved kreftsykdom som ble arrangert av Norwegian Exercise Oncology Network (NEON). Dette er et viktig tema som ble belyst både av nasjonale og internasjonale forskere innen fysisk trening ved kreftsykdom.

Deltakerne kunne også velge blant andre parallellsesjoner som dekket temaer som: 

 • Familieperspektivet, hvordan det er å være pårørende ved kreft
 • Konsekvenser av kreftsykdom og behandling som senskader og psykososiale utfordringer
 • Bruk av digital teknologi i rehabilitering
 • Opplæring og kurs innen kreftrehabilitering
 • Nyere forskning innen kreftrehabilitering      

Økt forskning innen kreftrehabilitering

Det er hyggelig å se en økende forskningsaktivitet i det nasjonale nettverket for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering. På samme måte som vårt eget Nettverk for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst, har det nasjonale nettverket også som mål å samarbeide, systematisere og videreformidle kunnskap om rehabilitering for kreftpasienter, med særlig fokus på forskning knyttet til behov og effekter av ulike rehabiliteringstiltak.

Kreftstrategi for veien videre

For å skape en god vei videre for kreftpasienter og deres familier er det viktige å få på plass et godt samspill, økt kunnskap og behovsavklaring på disse områdene:  

 • Pakkeforløp for alle kreftpasienter
 • Udekket rehabiliteringsbehov blant kreftpasienter
 • Mer informasjon om senskader
 • Pårørenderollen – se hele familien og ikke bare pasienten
 • Arbeidsgiverne må på banen – arbeidsrettet rehabilitering for kreftoverlevere
 • Forløpskoordinatorer på sykehus
 • Kreftkoordinator i alle kommunene
 • Flere tverrfaglige team med kunnskap om hele mennesket
 • Mer kunnskap om livskvalitet, ikke bare diagnose blant klinikere

Vi ble minnet på det siste av forfatter og tidligere kreftpasient Håvard Aagesen som oppsummerte: «Jeg rehabiliterer livet mitt, ikke bare kroppsdeler»