Kreftnettverket går nye veier med REHPA ved roret

REHPA er Danmarks nasjonale kompetansesenter for rehabilitering og palliasjon. De driver med utstrakt kartlegging, forskning og formidling av kunnskap om kreftrehabilitering og andre livstruende sykdommer. REHPA skal nå lede samlingene i Nettverket for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst de neste par årene. 

 

Det var et faglig meget sterkt team som hadde tatt veien fra Nyborg i Danmark til samling i Nettverk for kreftrehabilitering på Aker. Her var både forskningsleder Karen la Cour, leder for klinikk Annette Rasmussen, to PhD-kandidater, Maria Aagesen og Marc Pilegaard, og en representant fra kommunene som samarbeider med REHPA, Anne Birkedal, representert.    

Med det nye samarbeidet ser vi frem til at REHPA kan tilføre nettverket spennende ny kunnskap og erfaringer om hvordan vi kan sikre forskning og evidensbasert praksis i alle ledd i kreftrehabiliteringen i Helse Sør-Øst, og trekke synergier fra måten de samarbeider med kommunene om helhetlige pasientforløp, kartlegging av rehabiliteringsbehov og gode rehabiliteringstjenester helt hjem.  

Selv om kreftrehabilitering er et relativt nytt helsefelt også i Danmark, har de kommet et stykke lenger enn oss i Norge når det gjelder helhetstenking og samarbeid om pasientene mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) arbeider tett med den danske kreftforening (Kreftens Bekæmpelse), akademia, kommunene, pasienter og pårørende for å lage en enhetlig kreftplan og oppfølgingsprogram i Danmark, som også omfatter rehabilitering og palliasjon. 

De har regionale «avleggere» over hele Danmark som viderefører senterets praksis i tett samarbeid med kommuner, fagmiljøer og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Brukerne er også sterkt involvert i klinikk og forskning. De kjører workshops med kreftpasienter slik at de kan komme med innovative innspill for å forbedre forløpene. Brukerne er også med som rådgivere for å forbedre kliniske og organisatoriske rutiner og praksis.

Nettverkssamlingene blir som før bestående av de faste utnevnte medlemmene fra hvert sted som har tilbud om kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst. I tillegg vil vi ha utvidede samlinger, i større lokaler, slik at flere kan bli med fra hvert sted, og med plass til andre interesserte. Selv om Facebook-gruppen ikke har tatt helt av for kreftnettverket, ser vi stort potensiale og nytteverdi i å benytte Facebook til å dele kunnskap, og oppfordrer medlemmer og andre interesserte i å bli med i nettverkets Facebook-gruppe.