HELSENORGE

Håpets bygg åpnet på Aker

En milepæl er nådd med åpningen av nytt Kreftrehabiliteringssenter ved Aker helsearena. Initiativtaker er Torhild Birkeland med hjelp og støtte fra fagnettverket for kreftrehabilitering. 

Dette bildet mangler alt-text

I strålende vær og til vakker korsang fra Radiumhospitalets bedriftskor, Coradum, ble det nye Kreftrehabiliteringssenteret åpnet av helseminister Bent Høie. Den som smilte bredest denne dagen var Torhild Birkeland og resten av  kreftnettverket som endelig kunne se resultatet av sin iherdige innsats.

Stå på vilje og en inderlig tro på målet har vært drivkraften bak Torhild Birkelands visjon om et eget senter for kreftrehabilitering, hvor pasienter, fagpersoner og forskere kunne samles under samme tak for å få kreftpasienter som overlever kreftsykdom, tilbake til verdige liv.

I sin åpningstale la Birkeland vekt på nettopp det faktum at stadig flere av oss får kreft og flere overlever, som følge av enorme fremskritt innen onkologisk medisin. Samfunnet har da et ansvar for å legge til rette for gode helsetjenester og rehabilitering slik at disse kan komme tilbake til aktive til, tilbake til jobb og familie. På veien til realisering har det vært mange gode hjelpere og støtte. Birkeland benyttet anledning til å takke alle dem som har bidratt på veien.

Her er et knippe av de mange gratulantene.

Bent Høie: «Et senter til inspirasjon og etterfølgelse»

Det var mange prominente gjester blant gratulantene. Den første i en lang rekke var helse- og omsorgsminister Bent Høie, som mente dette markerte en viktig milepæl for å styrke arbeidet med kreftbehandling i et tverrfaglig diagnosesenter. «Kreft er det helsefeltet hvor pakkeforløp for pasienter er kommet på plass, diagnostisering og behandling blir stadig bedre og samarbeidet mellom fastlege og sykehus er også blitt bedre,» mente helseministeren, men la vekt på at det er mye arbeid som gjenstår for å få alle de som blir friske etter behandling, tilbake til livet igjen.

«For mange blir livet aldri det samme. Vi må bli flinkere til å forberede pasientene til et nytt liv gjennom verktøy og tilbud etter at blålysene er slått av,» sa statsråden. Han mente at det nye senteret på Aker er et viktig skritt på veien til at mennesker som har eller har hatt kreft, skal kunne leve videre. «Et fantastisk flott tilbud som vil være til inspirasjon for flere slike tilbud andre steder i landet.»

Pasientene har ordet

Kreftrehabiliteringssenteret skal først og fremst være et tilbud til pasienter som har eller har hatt kreft. Derfor var flere tidligere pasienter spesielt invitert for å fortelle hvordan de har opplevd kreftsykdommen. Håvard Aagesen har skrevet boken «Ingenmannsland» og ga et sterkt budskap om egne erfaringer i å takle livet etter behandling og «friskmelding».

«Jeg er et fysisk eksempel på medisinens triumf, som i dag klarer å bringe folk som meg tilbake til livet,» sa Aagesen. «Det skal vi feire, MEN hva betyr det når disse menneskene skal tilbake til samfunnet, til familien og arbeidet?» I sin ærlige og oppriktige tale fortalte Aagesen både om skammen og skyldfølelsen, om ensomheten og om ønske om å delta og yte sin skjerv. «Vi trenger noen som får sånne som meg til å delta og gi oss mulighet til å bruke våre ferdigheter og egenskaper,» sa Håvard Aagesen, og håpet at det nye senteret kan bli et sted som kan hjelpe med det.

Tove Nakken, leder for brukerutvalget i Oslo Universitetssykehus, understreket at reddet liv skal leves. «Bygg 28 gir oss håp om bedre livskvalitet og en bedre hverdag,» sa Nakken i sin gratulasjonstale, og slo fast at «Vi vil tilbake, men trenger hjelp. Systematisk kreftrehabilitering ville ha spart samfunnet for store økonomiske utgifter.»           

Werner Frimannslund, også han brukerrepresentant, mente at det medisinske tilbudet for kreftpasienter er godt ivaretatt i dag, men når livet blir snudd opp ned, trenger man også støtte og oppfølging etter behandling. Han mente at senteret ved Aker er et viktig initiativ til alle de som behøver hjelp på veien videre.

Dette er en fantastisk dag!

Slik ønsket Rune Blomhof, forskningsleder i Avdeling for klinisk service i Kreftklinikken, til lykke med åpningen av det nye senteret.

«Norge er i verdenstoppen på onkologisk behandling, sa Blomhof, «men vi har satset for lite på oppfølging og livskvalitet for de som overlever.»

«God ernæring og fysisk kondisjon vil gjøre det bedre å tåle behandlingen og komme seg etter behandling. Det er dette tomrommet det nye senteret skal fylle, til et sunt og godt liv. Vi trenger å forske på hvem som trenger behandling og rehabilitering, med engasjerte dyktige forskere som kan lage en felles satsning her på senteret. Dette bør inspirere til en nasjonal forskning på kreftrehabilitering,» slo Blomhof fast.

Raskere tilbake til livet

Tove Skaali fra Raskere tilbake i Kreftklinikken OUS, jobber daglig med pasienter slik at de skal komme raskere tilbake etter kreft. «Mange er midt i livet når de får diagnosen, og det rammer hardt. Det er derfor viktig å ha et kreftrehabiliteringstilbud som kan hjelpe dem tilbake til livet. Dette senteret skal bidra til at pasientene kan leve godt også etter endt behandling,» sa Skaali.      

Helse Sør-Øst vil satse mer på kreftrehabiliteringsforskning

Kathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, slo fast at kreft er det helseområdet hvor det regionale helseforetaket bruker desidert mest penger på forskning, men lite av disse midlene går til forskning på kreftrehabilitering. «Det er bred enighet om at dette er et område vi må bli bedre på og satse mer på i fremtiden,» lovte Lofthus. Hun takket spesielt de tre brukerrepresentantene som gjennom sine taler synliggjorde behovet for rehabilitering.

«Som tidligere lege på Aker sykehus er det ekstra hyggelig at Kreftrehabiliteringssenteret etableres nettopp her. Det vil spille en viktig rolle for Akers fremtid,» sa Kathrine Lofthus.

Håpets bygg 

Inga Marte Torkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, mente åpningen av senteret var i god ånd for Brukernes helsetjenester som ble innført av statsråd Høie, samtidig som man markerer en viktig dreining mot en styrket pasientrolle gjennom «Hva er viktig for deg»-dagen.

Hun refererte til Tove Nakkens tale, og synes «Håpets hus» var et passende navn på det nye senteret i Bygg 28.

«Dette angår oss alle – å mestre egne liv, få lov til å være uavhengige, men ikke alene, å få hjelp til å takle hverdagen,» sa Torkildsen. «Det er en viktig jobb senteret nå skal ta tak i, nemlig å bidra til helhetsperspektivet og behovet til disse pasientene. Vi i Oslo kommune ønsker å samarbeide med senteret og ser på Aker som en viktig arena for å utvikle samhandling i fremtiden,» avsluttet byråd Torkildsen.