HELSENORGE

Ytre faktorer påvirker veien til aktive liv etter slag

Hvilken rolle spiller faktorer i omgivelsene for at slagrammede raskere skal kunne ta opp igjen ønskede aktiviteter etter et slag?

En ny studie har undersøkt hvordan ønskede aktiviteter etter et slag ble påvirket av faktorer i omgivelsene. Det ble gjennomført et søk på PubMed, CINAHL og Psych Info og 3726 ulike studier ble identifisert, og 34 inkludert i denne meta-analysen av kvantitative, kvalitative og mixed-method-studier.

En tematisk analyse ble gjennomført i forhold til de kvalitative analysene og 9 temaer ble funnet relevant i prosessen med å kartlegge de ytre faktorene som påvirket i hvilken  grad slagrammede vil gjenoppta sine aktiviteter. Den tematiske analysen viste at i prosessen med å re-engasjere seg i dagligdagse gjøremål og fritidsaktiviteter så interagerer omgivelsesfaktorer med personlige og sykdomsrelaterte faktorer i en gradvis prosess for å utvikle eller gi avkall på ønskede aktiviteter. 

Den sosio-kulturelle konteksten avgjør hvilke aktiviteter som blir verdsatt og som den slagrammede dermed vil ta opp igjen. Sosial støtte, aktivitetsmuligheter og krav, kjente og tilgjengelige omgivelser, ressurser og påminnelser, og en gradvis gjenopptakelse av aktiviteter fremmer slagrammedes evne til å utforske, tilpasse, ta opp igjen og fortsette med sine aktiviteter. 

Sosial støtte er til hjelp i alle stadier i denne prosessen og det er spesielt viktig om den slagrammede er engstelig for å utforske sine aktivitetsmuligheter. De kvantitative studiene understøttet disse funnene.

Det å ta opp igjen ønskede aktiviteter etter et slag er en gradvis prosess. I hvert stadie av prosessen har flere ulike faktorer i omgivelsene betydning. Derfor er det viktig at helsepersonell innen rehabilitering bør være oppmerksomme på hvilken rolle de fysiske og sosiale omgivelses faktorene har etter et slag og finne tiltak for å optimalisere slagrammedes omgivelser.

Referanse

Jellema S, van der Sande R, van Hees S, Zajec J, Steultjens E, Nijhuis-van der Sanden M. Role of environmental factors on resuming valued activities poststroke: A systematic review of qualitative and quantitative findings . Arch Phys Med Rehab. 2016:97(6):991-1002.