Virtual Reality i slagrehabilitering

Det pågår mye forskning og utvikling på bruk av Virtual Reality i slagrehabilitering. Virtual Reality er bruk av dataspill som gjenskaper deler av virkeligheten og som plasserer personens egenaktivitet inn i spillet ved hjelp av bevegelsessensorer.

I februar kom en oppdatert Cochrane-oppsummering på Virtual Reality for rehabilitering av hjerneslag. Den sammenligner de beste studiene på dette området gjort fram til november 2013. Den konkluderer forsiktig, siden den er basert på rundt 40 studier med få deltakere og varierende effektmål, men foreslår at det er best resultat når brukt på arm/håndtrening og ADL, og mindre effekt på gangfunksjon og styrke. Videre at det er effekt både når det brukes i stedet for og i tillegg til annen rehabilitering.

Også her i Norge har mange helseforetak gode erfaringer med bruk av VR som behandlingsmetode. Sunnaas HF opprettet i 2014 en egen Virtuell rehabiliteringslab (VR lab), hvor de bruker spillteknologi i rehabiliteringen. 

Andre kilder som også omtaler dette temaet er PEDRO og McMaster Plus:

PEDro: En mengde nyere artikler på temaet finnes i Physiotherapy Evidence Database, rangert etter kvalitet og styrke på studiene. 

McMaster Plus: Presenterte også nylig en artikkel med topp skåre for nyhetsverdi og relevanse for fysikalskmedisin.

Den tar for seg balansetrening etter hjerneslag ved bruk av Virtual Reality, og er også interessant fordi den gjør forsøk på en kost/nytte-analyse på en rehabiliteringsintervensjon. Fulltekst er tilgjengelig om man søker den opp via Helsebiblioteket.no, eller sitter på jobb med institusjonstilgang.