HELSENORGE

Nye amerikanske retningslinjer for slagrehabilitering

Retningslinjer for hva som er beste behandling innen et hvert helsefelt oppdateres jevnlig. Mens amerikanerne nylig har publisert retningslinjer for slagrehabilitering, venter vi i Norge spent på reviderte retningslinjer for dette feltet.

Målet for de amerikanske retningslinjene for slagrehabilitering er å gi en sammenstilling av den beste kliniske praksisen for rehabilitering av slagrammede. Dokumentet gir en samlet oversikt over hvilke metoder som anbefales for de ulike utfallene og er relevante for alle profesjoner. 

Anbefalingene er organisert etter hvilket utfall det gjelder, hvilke metoder/medisiner/tiltak som anbefales og hvilken grad av evidens som foreligger for de ulike metodene. Retningslinjene gir en god og lett tilgjengelig informasjon for riktig praksis for alle som arbeider innen feltet.

Resultatene fra dette arbeidet viser at slagrehabilitering krever en fortløpende og koordinert innsats fra et stort team, inkludert pasienten og hans/hennes familie og venner, leger, sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter, logopeder, aktivitører, psykologer, ernæringsfysiologer, sosionomer og andre, der alle har samme felles mål for pasienten.  

I forordet står det at god kommunikasjon og tverrfaglig koordinering og samarbeid er avgjørende for å optimalisere effektivitet og resultat. Det er en forutsetning for at disse retningslinjene skal lykkes. Uten en koordinert team-innsats er det lite sannsynlig at slagrammede vil nå sitt fulle potensiale.  

Retningsllinjer for slagrehabilitering 

Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery (PDF)