HELSENORGE

Logopedbehandling av afasi etter slag

Afasi etter hjerneslagpåvirker språkfunksjoner som å kunne uttrykke seg, forstå tale, lesing og skriving. Omtrent en tredel av de som får hjerneslag erfarerafasi.

​Formål

Målet med denne systematiske oversikten fra Cochrane var å undersøke effekten av logopedi for afasi etter hjerneslag. 

Gjennomføring

Det ble gjennomført litteratursøk i databasene i Cochrane, Medline, Embase, Cinahl, Amed, LLBA og Speechbite og i registerer for pågående forskning. Randomiserte kontrollerte forsøk (RCT) og studier som sammenlignet logopedi med ingen behandling ble inkludert i studien.  

57 RCTs som involverte 3002 deltagere, og 27 randomiserte sammenlignende studier (1620 deltagere) undersøkte logopedi versus ikke logopedibehandling. Logopedbehandling viste kliniske og statistisk effekt for pasientenes funksjonelle kommunikasjon (standardisert gjennomsnittlig forskjell på 0.28, 95% konfidensintervall (CI) 0.06 til 0.49, P=0.01), som lesing, skriving og tale. Imidlertid ble det ikke påvist sikre endringer ved oppfølging på grunn av et lite antall tilgjengelige studier av høy kvalitet.  

Resultat

Funksjonell kommunikasjon ble betydelig bedre for mennesker med afasi som mottok terapi med høy intensitet, høy dose og over en lengre tid, enn for de pasientene som fikk terapi med lavere intensitet, lavere dose, og over en kortere tidsperiode.  

Denne systematiske oversikten viser evidens for at logopedi har effekt for mennesker som har fått afasi etter et hjerneslag i forhold til bedret funksjonell kommunikasjon, lesing, skriving og tale sammenlignet med ingen terapi. Terapi som gis med høy intensitet, høy dose og over en lenger tidsperiode er gunstig.   

Referanse

Brady MC, Kelly H, Godwin J, et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke.  Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun 1 

Lenke til studie

Speech and languagetherapy for aphasia following stroke