HELSENORGE

Kronisk fatigue

Studie viser at behandling av kronisk trettbarhet gir langsiktige fordeler

Chronisk fatigue syndrome (CFS) er en kompleks tilstand der personen opplever trettbarhet som ikke blir bedre av å hvile og som kan forverres av fysisk og mental aktivitet. Ulike symptomer ved CFS er ofte trettbarhet, muskelsmerte, vansker med å sove og problemer med hukommelse og konsentrasjon.

I noen tilfeller kan symptomer som CFS gir, være tilstede i årevis. I denne studien ble CFS definert som det å ha hatt fatigue og nedsatt funksjon i minst 6 måneder, og der det ikke fantes noen identifisert alternativ diagnose.

Denne studien er en oppfølgingsstudie til PACE-trial fra 2011. I den første PACE-studien ble 641 pasienter tilfeldig valgt inn i fire ulike behandlingsgrupper med ulik behandling: 

  • Kun medisinsk behandling
  • Medisinsk behandling + kognitiv adferdsterapi
  • Medisinsk behandling + gradert fysisk trening
  • Medisinsk behandling + aktivitetstilpasning

Medisinsk behandling ble definert som når pasienten mottok råd om hvordan de bør mestre sykdommen og aktuelle medisiner relatert til dette. Kognitiv terapi ble gjennomført som samtaleterapi. Denne behandlingsformen hjelper pasienten å forstå hvordan tankene kan påvirke deres symptomer, og oppmuntrer dem til å eksperimentere med økende nivåer av aktivitet. Gradert fysisk trening handlet om at pasienten gradvis trener mer i et veiledet program som er skreddersydd deres individuelle symptomer og funksjonsevne. Aktivitetstilpasning omfattet hjelp til å leve et bedre liv innenfor grensene av sin tilstand.

Resultat

denne oppfølgingsstudien viser resultatene at de forbedringer som ble oppnådd ett år etter kognitiv adferdsterapi og gradert fysisk trening fortsatt var tilstede også to og et halvt år etter behandlingen. Pasienter som hadde mottatt kognitiv adferdsterapi og gradert fysisk trening søkte i mindre grad annen behandling enn de pasienter som hadde mottatt kun medisinsk behandling, eller medisinsk behandling i kombinasjon med aktivitetstilpasning.

Referanse

Rehabilitative treatments for chronic fatigue syndrome: long-term follow-up from the PACE trial, Michael Sharpe et al., The Lancet Psychiatry; doi: 10.1016/S2215-0366(15)00317-X, published online 27 October 2015.

Les hele studien

Rehabilitative treatments for chronic fatigue syndrome