HELSENORGE

Jo mer trening, desto bedre

Tilleggsterapi i helgene reduserer lengden på rehabiliteringsoppholdet etter slag 

En ny studie har sett på om hvorvidt ergo- og fysioterapi som gis i helgene, i tillegg til terapi som gis 5 dager i uken, vil redusere lengden på rehabiliteringsoppholdet for slagpasienter, sammenlignet med de som kun får rehabilitering i ukedagene. Studien tar også for seg om ADL og gangfunksjon påvirkes hvis pasienten får terapi og trening også i helgen. 

Denne studien har sammenstillet data fra to RCT-studier (n=350). Deltakere i studien var pasienter som hatt et hjerneslag og som var innlagt for rehabilitering. De pasientene som fikk ergo- og fysioterapi også i helgene, i tillegg til rehabilitering som ble gitt på hverdagene, ble sammenlignet med pasienter som bare fikk rehabilitering 5 dager i uken. Effektmål for ganghastighet, livskvalitet og ADL (FIM) ble registrert ved inn- og utskriving.  

Resultat

Deltagere som fikk rehabilitering også i helgene hadde kortere rehabiliteringsopphold. Når det ble kontrollert for alder, ganghastighet og FIM-skår ved innleggelse, viste resultatene av denne studien at de pasientene som mottok ergo- og fysioterapi også i helgene var signifikant assosiert med kortere rehabiliteringsopphold (95% CI 1,7 yil 13,4, p=0.001). Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i forhold til FIM-skår, ganghastighet eller livskvalitet ved utskrivelse.  

En moderat evidens viser at ergo- og fysioterapi som ble gitt i helgene reduserer lengden på rehabiliteringsopphold.  

Referanse

English C, Shields N, Brusco NK, et al.  Additional weekend therapy may reduce length of rehabilitation stay after stroke: a meta-analysis of individual patient data
J Physiother. 2016 Jul;62(3):124-9. doi: 10.1016/j.jphys.2016.05.015. Epub 2016 Jun 16.   (Original Study)  PMID: 27320831

Les hele studien

Additional weekend therapy may reduce length of rehabilitation stay after stroke (PDF)