HELSENORGE

Bruk av Bobath-metoden for behandling av slagpasienter

En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at Bobath-metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen behandling av pasienter etter hjerneslag.

Bobath-konseptet, eller NDT (Neuro Developmental Training) som det kalles i USA, har jo vært i hardt vær før. Mange forlot metoden på 90-tallet, til fordel for funksjonell trening med opphav i Australia. Denne oppsummeringen tar med et stort antall studier som har sammenlignet både disse to, og Bobath opp mot PNF, robot-trening og annet, og har separat tatt for seg gangfunksjon, ADL, balanse og bevegelseskvalitet. 

Oppsummeringen antyder at ved å anvende høy intensitet med mange repetisjoner, med eller uten robot-hjelp oppnås betydelig effekt i motorisk armfunksjon og fingerferdigheter, mens det er vanskelig å finne grunnlag for å anbefale Bobath på noen områder ut fra nåværende nyere forskning.

Bobath-konseptet har vært en av de tradisjonelle metodiske tilnærminger i hjerneslagsrehabilitering siden slutten av 1940-tallet. Behandlingen rettes mot et definert motorisk utfall eller funksjonssvikt med lav intensitet, med sterk betoning på bevegelseskvalitet. Det fortsetter å være en av de mest underviste og praktiserte behandlingsmetoder innen hjerneslagrehabilitering, selv om også tidligere kunnskapsoppsummeringer har avkreftet at Bobath-metoden gir effekt sammenlignet med andre behandlingsmetoder.

Bobath-konseptet har riktignok utviklet seg over tid, og tilhengerne har vist økende fleksibilitet i å trekke inn det positive fra andre metoder. Det er derfor ikke entydig hvilken utgave av Bobath/NDT som er brukt i studiene som ermed i oppsummeringen. Vi anbefaler derfor å lese artikkelen i sin helhet.

Vi har dessverre ikke en tilgjengelig fulltekst vi kan dele fritt, men henvend deg til oss hvis du er spesielt interessert.  

Effectiveness of the Bobath concept in the treatment of stroke: a systematic review

Her er noen studier som tar for seg Bobath-metoden:

Paci M. Physiotherapy based on the Bobath concept for adults with post-stroke hemiplegia: a review of effectiveness studies. J Rehabil Med. 2003;35:2–7

Luke C, Dodd KJ, Brock K. Outcomes of the Bobath concept on upper limb recovery following stroke. Clin Rehabil. 2004;18:888–898

Kollen BJ, Lennon S, Lyons B, et al. The effectiveness of the Bobath concept in stroke rehabilitation: what is the evidence? Stroke. 2009;40:e89–e97.