HELSENORGE

Nye NCMP-koder og utvidet ISF for tverrfaglig poliklinikk i HF

Helsedirektoratet har lansert en ny utgave av NCMP-kodene for rehabilitering, samt endret finansieringen for enkelte rehabiliteringstilbud.

Mens ekspertgrupper utvikler systemer for å beskrive rehabiliteringsintervensjoner, har vi i Norge allerede et eget: NCMP-kodene. Kapittel O i Norwegian Classification of Medical Procedures (NCMP) omtaler kartlegging og behandling utført i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samt tverrfaglige yrkesgrupper i sykehus. 

2016-versjonen er kortet ned, med langt færre koder enn før. Borte er begrepet "strukturert kartlegging", som mange har strevd med å definere. Egne koder for å registrere hvilke yrkesgrupper som utfører behandlingen, er også fjernet. Den informasjonen er uansett registrert i EPJ-systemet, og dermed mulig å se uten egne koder.

Endringer i ISF

I statsbudsjettet for 2016 kunne vi se et par endringer som har vært etterlengtet i klinisk service og fysioterapiavdelinger i sykehus. Det åpnes blant annet for en begrenset innsatsstyrt ISF-finansiering av poliklinikk hos fysioterapeut, ergoterapeut og KEF-klinisk ernæringsfysiolog. Det er begrenset til visse diagnosegrupper, med definerte vilkår: 

  • fysioterapeut kan utløse ISF-refusjon innenfor fagområdet nevrologi, hjerte- og karsystemet og muskel- skjelett og bindevevssykdommer (HDG 1, 5 og 8)
  • ergoterapeut kan utløse ISF-refusjon innenfor fagområdet nevrologi og muskel-, skjelett og bindevevssykdommer (HDG 1 og 8)
  • klinisk ernæringsfysiolog kan utløse ISF-refusjon innenfor fagområdet fordøyelsessykdommer, sykdommer i lever-, galleveier og bukspyttkjertel og indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer (HDG 6, 7 og 10), men med eksklusjon av polikliniske konsultasjoner vedrørende fedme og overvekt (DRG 910C)

Det er satt som vilkår at det ikke opprettes tjenester som "normalt skal utføres av kommunehelsetjenesten". IS-1947 og den nye veilederen til rehabiliteringsforskrift sier litt om hva det skal være, men er langt fra presist nok. Dermed er det en stor mulighet for at "avregningsutvalget" vil komme til å være den instansen som definerer hva som er spesialisthelsetjenesterehabilitering, og hva som ikke er det.

Avregningsutvalget i Helsedirektoratet er vakthund for sykehusenes forsøk på å kode på en mer innbringende måte. Det er også satt som vilkår at dette skal være budsjettnøytralt. Det vil si at det ikke går ut mer penger enn før. Det vil også sikkert avregningsutvalget holde øye med i de neste årene. 

Egenandeler


De samme konsultasjonene i terapipoliklinikk som nå omfattes av ISF, vil også utløse egenandel fra pasientene. Dermed er ikke lenger fysikalsk behandling i sykehus gratis for hjerte-/lungepasienter, nevrologi og muskel/skjelett. Derimot er poliklinikk for andre pasientgrupper (kreft, diabetes, sykelig overvekt m.m.) fortsatt unntatt fra ISF og egenandeler. 

Terapeuter og poliklinikksekretærer skal holde tunga rett i munnen for å håndtere dette riktig. Det er i skrivende stund heller ikke klart om alt dette skal registreres med NCMP-koder. Det er dermed absolutt behov for en detaljert bekrivelse fra Helsedirektoratet. Foreløpig er den generelle ISF-veilederen det eneste som er lagt ut.

Ny diagnoserelatert gruppe (DRG)


Siden Helsedirektoratet innskjerpet kravene til poliklinisk rehabilitering for noen år siden, og dermed utelukket tverrfaglig gruppetrening fra finansiering, har det vært vanskelig å kode gruppebasert rehabilitering riktig.

Det blir nå opprettet en ny diagnoserelatert gruppe, kalt DRG 996O, for gruppebasert behandling som fremdeles ikke kan diagnosekodes som Z50.9 poliklinisk rehabilitering, enten fordi det er bare en faggruppe involvert, eller fordi det er for få individkonsultasjoner (under 50%). Dette er viktig å merke seg, spesielt for hjerte- og lungetilbud i HF, som ikke er en del av FMR (fysikalsk medisin og rehabilitering). Det er noe uklart om dette bare gjelder de samme diagnosene som er åpnet opp for ISF, noe som igjen viser et klart behov for egen veileder for rehabiliteringstjenestene fra Helsedirektoratet.