Nye ledere og ny modell for fagnettverkene

Dr. Martijn A. Spruit, ledende internasjonal forsker på lungerehabilitering, sentral i European Respiratory Society, og medforfatter i flere ERS/ATS-retningslinjer, er ny leder for Fagnettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst. 

Dr. Martijn A. Spruit (foto:wildbild)

Ny leder i Nettverk for lungerehabilitering

Dr. Martijn A. Spruit er godt kjent i det norske lungerehabiliteringsmiljøet etter å ha forelest gjentatte ganger på Lungerehabiliteringskonferansen. Han har kanskje mer enn noen fingeren på pulsen i internasjonal forskning på lungerehabilitering, og oppdaterer trofast ny viten til alle som følger han på Twitter.

Han er  professor ved Maastricht University, Nederland og Hasselt University, Belgia, og leder av forskningsteamet "Fysisk aktivitet, trening og rehabilitering" på CIRO +, som er et kompetansesenter for kronisk organsvikt i Horn, Nederland. Han er veileder for flere PhD-studenter, også i Norge. Han er sentral i European Respiratory Society (ERS), og medforfatter i flere ERS/ATS-"statements" og -retningslinjer, som oppsummerer viten innen oppfølging av lungepasienter. Han er også medforfatter på godt over 100 artikler, og har mottatt en rekke vitenskapelige priser og utmerkelser. 

Spruit er opptatt av både å behandle pasienter og måle kvalitet og resultater med standardiserte metoder, og brenner for at alle som trenger det skal ha adgang til lungerehabilitering. Han passer dermed perfekt inn i RKRs visjon for nettverket.

Martijn kommer til Norge for å ha sin første samling med nettverket 29. og 30. mai, og vil også være en av innlederne på RKRs ledernettverk den 1. juni.

Ny leder i Nettverk for kreftrehabilitering

Kreftnettverket får også ny leder. Karen LaCour har vært med på det meste av utredninger og satsninger innen kreftrehabilitering i Danmark.  Hun er professor i ergoterapi, og nå forskningsgruppeleder for REHPA –vidensenter for rehabilitering og palliation i Danmark. Hun har et internasjonalt blikk, med ergoterapiutdanning fra Boston og en PhD fra Karolinska.

RKR har inngått en samarbeidsavtale med REHPA som innebærer at Karen leder vårt kreftnettverk i en periode, og vil trekke med seg flere fagkrefter fra sitt senter til våre samlinger. Hun har vært involvert i utvikling av verktøy for å vurdere individs behov for kreftrehabilitering, og er i likhet med Martijn Spruit, opptatt av effektmål og kvalitetsindikatorer. 

Det er også interessant at opprettelsen av REHPA innebærer en samkjøring av rehabilitering og palliasjon i dansk kreftoppfølging. En erkjennelse av at kreftoverlevere kan ha behov for mer omsorg, og at de som nærmer seg slutten av livet også kan ha nytte av tiltak for økt funksjonsevne og livskvalitet. Karen vil lede sin første samling i kreftnettverket i Oslo straks over sommerferien.

Nettverkssamlingene blir som før bestående av de faste utnevnte medlemmene fra hvert sted som har det aktuelle tilbudet. I tillegg vil vi ha utvidede samlinger, i større lokaler, slik at flere kan bli med fra hvert sted, og med plass til andre interesserte, enten fysisk eller over webinar og direktevideo. Selv om Facebook har fått litt skudd for baugen i det siste, ser vi stor nytteverdi i å benytte Facebook til å dele kunnskap, og oppfordrer medlemmer og andre interesserte i å bli med i nettverkenes Facebook-grupper:  

Lungerehabilitering - Fagnettverk HSØKreftrehabilitering - Faceebok-nettverk

Hjerneskaderehabilitering - Facebook-nettverk