Initiert av Cochrane Rehabilitation

Ny definisjon av rehabilitering for forskningsformål

Internasjonale forskere presenterer en ny definisjon av rehabilitering som skal legges til grunn for fremtidig forskning innen rehabilitering

Publisert 21.06.2022
Sist oppdatert 29.11.2022

Definisjon av reh​​abilitering​​​

Denne nye definisjonen er resultatet av en internasjonal forskergruppes innsats med en "Delphi-prosess", for å bli enig om elementer som ivaretar både ICF-modellen, elementene i et PICO-søk, og en kultursensitiv forståelse av hvordan funksjonsnedsettelse bør forstås og beskrives. 

Artikkelen ble publisert i mai-nummeret av American Journal of Physical medicine and rehabilitation, og er utarbeidet på initiativ av Cochrane rehabilitation​.

Forfatterne ønsker at denne nye definisjonen skal legges til grunn for fremtidig forskning innen rehabilitering, og legger samtidig føringer for hvordan begrepet rehabilitering skal forstås i helsetjenesten.

Ordlyden for ​se​​lve definisjonen

"In a healthcare context rehabilitation is a multimodal person-centered collaborative process including interventions targeting a person’s capacity (by addressing body structures, functions, and activities/participation) and/or contextual factors related to performance, with the goal of optimizing functioning of persons with health conditions, currently experiencing disability, or likely to experience disability, or persons with disability".

Forfatt​e​re

NEGRINI S, Selb M, Kiekens C, Todhunter-Brown A, et al. and 3rd Cochrane Rehabilitation Methodology Meeting participants

Rehabilitation Definition for Research Purposes - A Global Stakeholders’ Initiative by Cochrane Rehabilitation

Am J Phys Med Rehabil. 2022 May 12. pii: 00002060-990000000-00033.

Fulltekst artikkel