HELSENORGE

Ny artikkel med fokus på viktigheten av å bruke pasientrapporterte utfallsmål innen rehabilitering

Comparing the use of patient-reported outcomes in clinical studies in Europe in 2008 and 2018: a literature review

​Pasientrapporterte utfallsmål anbefales brukt for å evaluere klinisk praksis. I 2008 og 2018 ble et tilfeldig utvalg på 300 artikler, av totalt 6000 europeiske studier, vurdert ved hjelp av «CONSORT-PRO» rapporteringskriterier. Artikkelgjennomgangen bekrefter at bruk av PROM (pasientrapporterte skjema) har økt de siste årene (1700 treff i 2008, mot 4300 i 2018), og at kvaliteten i hvordan dette rapporteres i forskningsartikler er blitt bedre. Artikkelforfatterne har vurdert alle studiene opp mot rapporteringskriteria i sjekklisten CONSORT-PRO, og fant at 2018-artiklene oppfylte flere kriteria enn de fra 2008.

Artiklene avslører samtidig noen svakheter, blant annet for mye bruk av skjema som ikke er validert for aktuell pasientpopulasjon, at brukermedvirkning i forskning ikke dokumenteres, og at statistisk beregning rundt «missing data» ofte mangler.

Studien “Comparing the use of patient-reported outcomes in clinical studies in Europe in 2008 and 2018: a literature review” er gjort av PROMiNET-medlemmer fra OUS, SiV, UiA, Lovisenberg og RKR-ansatt Stein Arne Rimehaug. Artikkelen er publisert i Quality of Life Research.

Comparing the use of patient-reported outcomes in clinical studies in Europe in 2008 and 2018: a literature review