HELSENORGE

Nesten 4000 påmeldte på Rehabiliteringswebinar 2020!

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering har gjennom høsten 2020 gjennomført ukentlige rehabiliteringswebinarer, som en erstatning for den avlyste Rehabiliteringskonferansen. Evaluering gjort etter gjennomføring av totalt 15 webinarer viser blant annet nesten 4000 påmeldte.

​Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) måtte som alle andre legge om en del av sin aktivitet da korona-pandemien traff Norge i mars. Dette inkluderte også den årlige Rehabiliteringskonferansen, som dessverre måtte avlyses. RKR valgte da å satse på digital kunnskapsformidling som alternativ, med håp og mål om å kunne nå ut til flere, og andre personer i målgruppa vår enn det tradisjonelle seminaret oppnår, ved å satse på korte webinarer til fast tidspunkt hver uke.

Fra september og til desember har det derfor vært avholdt webinarer hver fredag klokken 9. Webinarene er gjennomført i samarbeid med en rekke andre fagmiljøer. Hele 19 samarbeidspartnere har bidratt inn til gjennomføringen av 15 webinarer med rehabilitering i fokus.

RKR har oppsummert og evaluert gjennomføringen basert på informasjon gitt ved påmelding og ved evaluering gjennomført etter hvert webinarer.

De fleste av rehabiliteringswebinarene denne høsten har hatt nærmere 400 påmeldte. Totalt har 3768 meldt seg på høstens webinarer, og gjennomsnittlig har 69 % av de påmeldte deltatt på webinarene. Vi ser samtidig at det kan være noe usikkerhet knyttet til disse tallene da 30 % av deltakerne antok at de ville sitte sammen med flere å se webinaret da de meldte seg på. Vi antar derfor at antall deltakere er noe høyere enn det fremgår i disse tallene.

Ca. 50 % av de som har besvart evalueringen utsendt etter hvert enkelt webinar svarer at de jobber i kommune, mens 20 % tilhører sykehus, 15 % tilhører privat rehabiliteringsinstitusjon og 14 % har svart «annet». Evalueringen gjort i etterkant av hvert webinar, som ca. 25 % av deltakerne har besvart, gir oss totalt gode og nyttige tilbakemeldinger på årets gjennomføring, både ifht. målgrupper, det tekniske og innholdsmessig. Vi tar med oss masse lærdom til neste år, og gleder oss til flere webinarer i 2021.

RKR starter 2021 med noen repriser av webinarene arrangert høsten 2020, før høsten 2021 bringer med seg en ny rekke med nytt innhold.

Velkommen til Rehabiliteringswebinar 2021!

Ta gjerne kontakt med RKR ved spørsmål knyttet til dette på rkr@sunnaas.no