HELSENORGE

Musikk i rehabilitering

Musikk bli stadig mer brukt som terapiform i rehabilitering. Audun Myskja, lege, forfatter og musiker, har lenge vært talsperson og forsket på effekten av musikk i trening av ulike pasientgrupper, blant annet Parkinsons sykdom. Nå får han følge av flere studier som viser det samme.  

Operaen i Oslo

Det er flere studier, med utgangpunkt i andre pasientgrupper, som nå viser at musikk gir positive resultater på utholdenhet, treningsvillighet og smertelindring.

Studie I - Egenvalgte spillelister gir økt fysisk aktivitet blant pasienter med hjerte-/karsykdommer


Valg av musikk og rytmer som spilles i et bestemt tempo har vist seg å ha effekt på utholdenhet og ytelse. Hensikten med denne studien var å se om valg av spillelister med en bestemt type musikk og tempo, kan øke den fysiske aktiviteten i rehabiliteringen av pasienter med hjerte og karsykdommer.

Pasientene som fikk bruke egne spillelister med valgt tempo oppnådde en høyere grad av aktivitet enn de som gjennomførte et vanlig treningsprogram uten musikk.

Konklusjonen er at bruk av egne spillelister med et tempo som pasienten selv har valgt, økte villigheten til å utøve fysisk aktivitet, ut over det som tidligere er oppnådd i studier uten musikk med denne pasientgruppen.  

Synchronized personalized music audio-playlists to improve adherence to physical activity among patients participating in a structured exercise program: a proof-of-principle feasibility study

Studie II - Sang forbedrer pusten til KOLS-pasienter   

Det å synge er en kompleks fysisk aktivitet som innebærer bruk av lungene til inn- og utpust. Det får lungene til å utvide seg, og er en aktivitet som får diafragma til å utvide seg og trekke seg sammen. Synging bygger også en god kroppsholdning. KOLS er en kronisk lungesykdom som kjennetegnes ved en obstruksjon ved innpust og utpust. Derfor er det å synge en aktivitet som kan forbedre pusten og helsen for KOLS-pasienter.

Den andre studien om musikk i rehabilitering, prøver å finne hvilken effekt sang, eller det å synge, kan ha for livskvalitet og dyspnea for pasienter med KOLS. 

Singing for adults with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Studie III - Musikk som smertestillende for pasienter med kroniske smerter

Musikk er også stadig mer brukt som terapi mot kroniske smerter. Det er en terapiform som er noninvasiv, billig og oppleves positivt av pasienten. Vi vet imidlertid lite om den kliniske effekten lytting til musikk kan ha.

Formålet med studien var derfor å finne ut om musikk hadde en forsterkende effekt mot kroniske smerter, og samtidig kartlegge egenskapene til de terapiformene eller behandlingene med musikk som har gitt positive kliniske resultater.

Resultatet viser at musikk reduserer selvrapportert kronisk smerte og depresjonssymptomer. Musikk viste seg å hå en enda større effekt når pasienten selv fikk velge musikken, sammenlignet med de tilfellene der forskerne hadde valgt musikken.  

Konklusjonen på denne studien er at musikk har en positiv forsterkende effekt for behandling av pasienter med kronisk smerte, og reduserer selvrapportert smerte og andre følgeplager.  Det er også viktig å merke seg at den smertestillende effekten blir høyere når pasienten får velge musikken selv.

Music-Induced Analgesia in Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-Analysis