HELSENORGE

Mobil bevegelse - terapeutens forlengede arm

Helsepersonell kjenner ofte på følelsen av at de gjerne skulle hatt mer tid til å følge opp pasientene, og pasienter skulle gjerne hatt litt mer tid til veiledning. Hva om man fikk terapeutens "forlengede arm" til bruk ved egentrening og hjemmeøvelser?

Brukerdrevet innovasjon

Innovasjonsprosjektet Mobil bevegelse adresserer nettopp muligheten til utvidet støtte til egentrening  med veiledning. Målsetningen er å utvikle et system som kan måle og kvantifisere kroppsbevegelser. Tanken er at systemet skal kunne benyttes i mange situasjoner og sammenhenger, både innenfor og utenfor institusjoner, også i hjemmet.

Systemet skal kunne benyttes til både monitorering av egentrening og hverdagsaktiviteter og ved spesifikke oppgaver. På den måten vil helsepersonell kunne følge opp pasienter over avstand under trening/rehabilitering. Systemet kan være til nytte for flere helsepersonellgrupper, så som fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeuter og andre som arbeider med trening og pasientoppfølging.

Gjennom å koble sammen sensorteknologi for monitorering av bevegelse med mobil teknologi vil man kunne bygge et kombinert hjelpemiddel for egentrening og et verktøy for bevegelsesanalyse. Ønsket sluttprodukt er en løsning for bærbare enheter, som smarttelefoner og nettbrett, hvor man også integrerer en kommunikasjonsfunksjon som muliggjør veiledning over avstand.

Status for prosjektet

Det er utviklet en første prototype av systemet. Planen er å utvikle en løsning som vil være tilgjengelig for alle og på den måten kunne tilby en helt ny type helsetjeneste.

Se for deg at pasienten mottar egentreningsprogram med tilpasset instruksjon på sin mobiltelefon. Hun tar på seg bevegelses-sensorer som fanger opp bevegelsene, og på skjermen visualiseres øvelsene og pasienten får feedback på utførelsen via skjermen.

Bevegelsesdataene sendes til terapeuten som fra arbeidsplassen dermed kan følge opp og veilede den treningen som foregår hjemme hos pasienten. I tillegg kan terapeuten gjøre "fjerntester" av pasientene, slik at pasienten slipper noen av reisene inn til sykehus og testlaber. Gode bevegelsesdata vil igjen kunne fungere som en del av beslutningsgrunnlaget for den videre behandlingen/opptreningen.

Les mer om prosjektet Mobil bevegelse