HELSENORGE

Kunnskapsekspertene anbefaler MiniBESTest

Kunnskapsekspertene har talt, og anbefaler MiniBESTest som verktøy for kartlegging av fall og balanse hos voksne med nevrologiske sykdommer, lungesykdommer, personer med hjerneslag og eldre. 

​Vi har tidligere fortalt om Kunnskapsekspertene som har utarbeidet en kunnskapsoppsummering som viser at Mini-BESTest (Mini-Balance Evaluation Systems Test) skårer høyt på reliabilitet, validitet og klinisk verdi for mange ulike pasientpopulasjoner innenfor rehabilitering. Nå kommer gruppen med sin anbefaling etter grundig kartlegging, implementering og evaluering i klinisk praksis. 

Hva er MiniBESTest?

Mini-BESTest er utviklet for å kartlegge balanse og identifisere hvilke posturale problemer som er utfordrende. Mini-BESTest anbefales brukt til å kartlegge risiko for fall, vise endring i balanse over tid, samt å skille mellom ulike balanseutfordringer slik at riktig intervensjon gis. Den består av 14 balanseutfordringer, krever lite utstyr og tar kun 10-15 minutter å gjennomføre. En meget god test som anbefales brukt på voksne personer med nevrologiske sykdommer, lungesykdommer, personer med hjerneslag og eldre. Mini-BESTest er gratis å bruke, og er oversatt til norsk av Hamre med medarbeidere i 2017. Testen har utmerkede psykometriske egenskaper på tvers av mange diagnoser. 

Forløp og metode

I løpet av det siste året har den første kunnskapsekspertgruppen fullført en kunnskapsoppsummering på Mini-BESTest under veiledning av Jenni Moore i kompetansetjenesten (RKR). Gjennom arbeidet, kom gruppen med en anbefaling av bruk av Mini-BESTest i klinisk praksis. Ansatte ved to rehabiliteringssentre i HSØ, Unicare Fram og Unicare Bakke, ble opplært i hvordan gjennomføre testen, hvordan tolke resultatet av testen og hvordan velge riktig intervensjon basert på resultatene. I løpet av en 6 måneders implemeneteringsperiode, ble testen prøvd ut på 134 pasienter. Erfaringer fra pilotprosjektet ga den nødvendige informasjonen til å anbefale Mini-BESTest til bruk i praksis. 

Neste skritt er å få på plass nødvendige prosesser, rutiner og støttefunksjoner som trengs for å implementere Mini-BESTest i klinisk praksis i bred skala, først i Helse Sør-Øst, og på sikt i hele landet.  

MiniBESTest norsk versjonLes mer om MiniBESTest