HELSENORGE

Kommunalt pasientregister (KPR) er opprettet

Nå kan endelig helsetjenesten i kommunene samle inn pasientdata til statistiske formål. Det ble mulig ved opprettelsen av Kommunalt Pasientregister (KPR).   

​Den 5. april lanserte Helsedirektoratet Kommunalt Pasientregister (KPR). 

Vi har jo i en årrekke hatt NPR – Norsk Pasient Register i Trondheim som samler data om all pasientbehandling, inkludert rehabilitering, i spesialisthelsetjenesten. De mottar pasientens alder, kjønn, bostedskommune, diagnoser, start og sluttdato for behandling og hvilke prosedyrekoder som er registrert. 

Data herfra danner grunnlag for blant annet SAMDATA-rapporten og nå de fine statistikk-bankene som ligger på Helsedirektoratets nettsider. Helsetjenesten i kommunene har vært utilgjengelig for lignende statistikk fram til nå. Etter en forskriftsendring i 2017 er det blitt tillatt å samle slike data også fra kommunehelsetjenesten, og Kommunalt Pasientregister (KPR) er opprettet for å kunne gjøre det. 

I første rekke er det bare fastleger og legevakt som rapporterer inn data, men på sikt vil også helsetjenester som rehabilitering i kommunal institusjon og hjemme, komme med. Det er spesielt viktig med hensyn til pakkeforløp for kreft og for hjerneslag. 

Uten offisiell registrering av start og sluttdato for rehabilitering, er det helt umulig på reelt vis å inkludere rehabilitering i pakkeforløpene. Slik registrering finnes allerede i dag i IPLOS, men KPR vil kunne legge opp til å inkludere flere tjenester enn de som omfattes av IPLOS, og også kunne legge inn nye markører, som dato for vurdering av rehabiliteringsbehov.  

Det er også mulig på lengre sikt å registrere hva slags behandling og rehabilitering som er gitt. Dagens prosedyrekoder i spesialisthelsetjenesten sier alt for lite om det, men det foregår mye spennende internasjonalt med å lage system for å fange opp «de aktive ingrediensene» i rehabilitering. Det er langt fram til vi ser noe av dette i KPR, men nå som det er etablert, er vi kommet mange skritt nærmere bedre pasientdata til kvalitetsutvikling og forskning  også i kommunene.