Helsenorge
fra APTA Neuro Task Force, Ledet av Jenni Moore

Kjernesett for måling i nevrologisk fysioterapi

En ekspertgruppe i det amerikanske fysioterapeutforbundet anbefaler dette kjernesettet til måling av effekten av mobilitetstrening i nevrologisk rehabilitering. Det er lagt ut som en av APTA sine CPG  - kliniske retningslinjer.

​Kjernesettet heter "Core Set of Outcome Measures for Adults with Neurologic Conditions " og er dominert av balanse og gangfunksjonsmål. Det er vanlig i USA at ergoterapeuter har hovedansvar for ADL og arm/håndaktiviteter, mens fysioterapeutene fokuserer på forflytning, gange, balanse og utholdenhet. Det er lagt vekt på måleverktøy som er grundig validert for disse pasientgruppene, som er lisensfritt tilgjengelig, og som har god responsivitet (at de fanger opp forbedring på alle nivå).

Jenni Moore, som også er ansatt i RKR har ledet ekspertgruppen som har utarbeidet dette kjernesettet.

De valgte verktøyene er:

Berg Balance Scale
Functional Gait Assessment
Activities-Specific Balance Confidence Scale
10 Meter Walk Test
6 Minute Walk Test
5 Times Sit to Stand test

Det er lagt ut en rekke hjelperessurser for planlegging og utførelse av testene på nettsiden.

Core Set of Outcome Measures for Adults with Neurologic Conditions

APTA Neuro task force Quick Reference 2020.pdf
APTA Neuro task force Test Environment tips 2020.pdf
APTA Neuro task force Practical setup for core set 2020.pdf
APTA Neuro task force Patient Report Card 2020.pdf

Fant du det du lette etter?