HELSENORGE

Julehilsen fra RKR

Ved utgangen av RKRs fjerde driftsår, vil vi benytte anledningen til å takke alle gode samarbeidspartnere og kontakter vi har fått på veien fram til i dag. Noe av det mest spennende med arbeidet vårt er møtene med alle dere der ute i rehabiliteringsfeltet, brukerorganisasjoner, helsetjenesten i kommunene, forvaltningen, teknologimiljøer og innen fag- og forskning på universiteter og høgskoler. Vi er svært glade for dette samarbeidet som ruster feltet til å møte en utvikling som fram mot 2035 (tidshorisonten for utviklingsplanene i HSØ) vil kunne bringe med seg de største omveltningene vi har sett på mange tiår innen rehabiliteringsfeltet, og helsetjenestene generelt. 

Særlig vil den medisinske og teknologiske utviklingen innebære at vi kan gi bedre behandlinger og tettere oppfølgingen enn i dag, for eksempel i form av eRehabiliteringstilbud, slik Sykehuset i Vestfold fikk innovasjonsstøtte til fra HSØ nå i høst. 

Mens vi venter på at dette skal skje, er en av de viktigste forberedelsene vi kan gjøre å benytte nettverk og infrastruktur for tettere samarbeid på tvers av organisasjoner. Derfor er det gledelig at interessen for eksempel for ledernettverkets samling, stadig øker, og at oppslutningen rundt de tre fagnettverkene er stabilt god. Den største påmeldingen til den regionale rehabiliteringskonferansen på flere år er også et tegn på at feltet samler seg rundt denne viktige møteplassen. 

Samtidig som vi takker Sykehuset i Telemark og i Vestfold, sammen med Sandefjord og andre lokale kommuner, for det gode samarbeidet og bidragene til årets konferanse, håper vi selvsagt at enda flere vil ta turen til Sørlandet og Kristiansand, den 11. og 12. september i 2018.

God jul og godt nytt år!

Hilsen alle oss i RKR