Jubler over midler til prosjekt innen tidlig rehabilitering

Charlotte Schanke ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst (RKR), har i samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) mottatt 885.000 kr i prosjektmidler fra Stiftelsen Dam.

Publisert 21.12.2021
Sist oppdatert 30.11.2022

​Gjennom høsten har Charlotte Schanke, fysioterapeut og rådgiver ved RKR, jobbet i samarbeid med nasjonale og internasjonale kollegaer om oversettelse av funksjonsvurderingsverktøyet Chelsea Critical Care Assessment Tool (CPAx-NOR). 

Med støtte fra Stiftelsen DAM skal CPAx-NOR testes ut og evalueres i fem helseforetak i regionen. Det klare målet er å implementere den norske versjonen som standard praksis i intensivavdelinger og sengeposter i helseforetak i Helse Sør-Øst, noe som vil bidra til å bedre oppfølging av pasienter i tidlig rehabiliteringsfase.

Prosjektet heter «Oversettelse, kulturell tilpasning og interrater-reliabilitet for norsk oversettelse av Chelsea Critical Care Assessment Tool (CPAx-NOR) - kvalitetssikret funksjonskartlegging av intensivpasienten». Schanke er prosjektleder, og har med seg fysioterapeut Anne Kristine Brekka, Sørlandet Sykehus HF, fysioterapeut Tiina Andersen, Haukeland Universitetssykehus og Mari Klokkerud, leder av RKR, i prosjektgruppen.

Kommentaren fra Stiftelsen Dam

«Solid faglig forankring i tråd med nasjonale anbefalinger og internasjonale standarder. Originalt prosjekt med godt rasjonale. Solid søknad, med tydelig mål og konkrete planer. Stort potensiale for å bidra positivt for målgruppen. God kost/nytte profil.»

I prosjektet skal det nylig oversatte funksjonskartleggingsverktøyet CPAx-NOR testes ut på 5 ulike intensivavdelinger i Helse Sør-Øst. Akershus Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet Sykehus (Kristiansand og Arendal), samt Sykehuset i Vestfold har takket ja til å delta.

«Dette er et prosjekt som vil forbedre og kvalitetssikre oppfølging av pasienter i den tidlige rehabiliteringsfasen på intensivavdelingen og ved overflytting til sengepost. Det er et verktøy som har en enkel visuell fremstilling som synliggjør progresjonen i rehabiliteringen både for det tverrfaglige teamet og for pasienten selv. Vi tror det gjør det enklere å være delaktig i egen tidlig rehabilitering», sier prosjektleder Charlotte Schanke. 

«Fagfeltet tidlig rehabilitering er et av satsningsområdene til kompetansetjenesten», understreker Mari Klokkerud.

«Korona-pandemien har synliggjort betydningen av tidlig oppstart av rehabilitering med valide funksjonsmål som viktige redskap. Samtidig har vi sett at tverrfagligheten og rehabiliteringsfokus i denne delen av helsetjenesten har potensiale for forbedring knyttet til likeverdig praksis på tvers av HF i Helse Sør-Øst. Prosjektet vil samarbeide med det nylig opprettede fagnettverk for tidlig rehabilitering i særdeleshet i implementeringsfasen. Vi er utrolig takknemlig for midlene fra stiftelsen DAM», avslutter Mari.​