HELSENORGE

Jennifer Moore medredaktør i medisinsk magasin om Kunnskapstranslasjon

Selv om mengden og kvaliteten på forskning i rehabiliteringsfeltet stadig øker, viser det seg at det tar 17 år eller mer, før kunnskap blir tatt i bruk i klinisk praksis. Denne tidsforsinkelsen i implementering og overføring av kunnskap til praksis er ikke bare negativt for våre pasienter, det innebærer også store samfunnsøkonomiske kostnader. For å korte ned denne tiden og få fortgang i prosessen, er det viktig at alle i rehabiliteringsfeltet samarbeider om å ta i bruk ny kunnskapsbasert viten i klinisk praksis.

Jennifer Moore leder kunnskapstranslasjonsprosjektet i RKR for å implementere evidensbasert kunnskap i rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst. I aprilutgaven av Journal of Neurologic Physical Therapy var  Jennifer, som har en doktorgrad i fysioterapi, gjesteredaktør, sammen med Vanessa Noonan PT, PhD fra Rick Hansen Institute i Vancouver, Canada. Tema for denne spesialutgaven av det medisinske magasinet var Kunnskapstranslasjon

I sin redaksjonelle kommentar legger Moore og Noonan vekt på viktigheten av å få fart på utviklingen av klinisk praksis gjennom en mer systematisk implementering av evidensbasert praksis, måling av resultater og en stadig justering og forbedring av behandlingen og tjenestene som blir levert. Artiklene i denne spesialutgaven omtaler ny KT-forskning innen rehabilteringsfeltet, deriblant et nytt innovativt KT-rammeverk som gir en praktisk tilnærming og oppskrift på hvordan implementere kunnskapbasert praksis.

- Jeg setter virkelig stor pris på å få muligheten til å samarbeide med Dr. Vanessa Noonan og Dr. Edelle Field-Fote i sammenstillingen av denne spesialutgaven om kunnskapstranslasjon. Det ga meg en enda dypere innsikt og fortåelse for hvordan KT er i ferd med å vinne fotfest også innenfor rehabiliteringsfeltet. Vi må samarbeide for å få fortgang i dette viktige arbeidet, forteller Jenni.  

Referanser

Morris ZS, Wooding S, Grant J. The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research. Journal of the Royal Society of Medicine.2011;104(12):510-520.

Heath Economics Resarch Group OoHE, RAND Europe. Medical Research, What's it Worth?  Estimating the Economic Benefits from Medical Research in the UK.   London, Unitied Kingdom: UK: Evaluation Forum;2009.

Tidsskriftet

Journal of Neurologic Physical Therapy