Jan Egil Nordvik i ACRM Measurement Network Group

American Congress of Rehabilitation Medicine har 18 nettverk og "special interest"-grupper. Jan Egil Nordvik, leder for RKR, er nå valgt inn i styringsgruppen for Measurement Network Group, som jobber med funksjon- og effektmål. 

MNG er et åpent nettverk hvor det er enkelt å komme i kontakt med store kapasiteter innen dette fagområdet og lære mer om hvordan man kan dokumentere om rehabilitering nytter.

Jan Egil Nordvik er nå en del av styringsgruppen til dette nettverket. Han oppfordrer flere fra Norge til å engasjere seg i denne eller andre ACRM-grupper.

- Dette er en av de beste måtene å bygge ut nettverket sitt på. I dette nettverket møter jeg engasjerte, dyktige fagpersoner og ledende forskere som er opptatt av å dele sin kunnskap til det beste for faget. Erfaringer som jeg vil dele videre med feltet her hjemme, sier Nordvik.

MNGs aktiviteter

ACRMs "special interest-grupper" bidrar sterkt til den årlige konferansen gjennom egne møteserier eller enkeltstående symposium. Nettverket Measurement Networking Group (MNG), som Nordvik nå er en del av, dekker funksjon- og effektmåling innen rehabilitering. Gruppen ledes i dag av Dr. Trudy Mallinson ved George Washington University i Washington D.C. som blant annet jobber med «value-based purchasing» eller «pay-for-performance» innen rehabilitering, en finansieringsmodell som raskt også kan bli relevant i Norge (les mer om det i Dagens Medisin). 

Sentralt blant MNGs aktiviteter er tilslutningen til arbeidet med en felles nettressurs for funksjon- og effektmål innen rehabilitering, nemlig nettstedet Rehabilitation Measures Database (RMD). Dette nettstedet driftes av Dr. Allen Heinemann ved Center for Rehabilitation Outcomes Research ved Shirley Ryan AbilityLab (tidligere Rehabilitation Institute of Chicago). Heinemann var en av innlederne på den regionale rehabiliteringskonferansen i HSØ i 2014. I dag har nettstedet samlet og vurdert hundrevis av funksjon- og effektmål relevante for rehabiliteringsfeltet, og sjansen er god for at du finner en metodologisk evaluering av de måleverktøyene du selv bruker i denne databasen.

ACRM-nettverkene

Her er en oversikt over alle ACRMs nettverk

 • Brain Injury Interdisciplinary Special Interest Group (BI-ISIG)
 • Spinal Cord Injury Interdisciplinary Special Interest Group (SCI-ISIG)
 • Stroke Interdisciplinary Special Interest Group (Stroke-ISIG)
 • Cancer Rehabilitation Networking Group
 • Early Career Networking Group
 • Geriatrics Rehabilitation Networking Group
 • Health Policy Networking Group
 • International Networking Group
 • Measurement Networking Group
 • Military / Veterans Affairs Networking Group
 • Neurodegenerative Diseases Networking Group
 • Neuroplasticity Networking Group
 • Pediatric Rehabilitation Networking Group
 • Arts & Neuroscience Group
 • Limb Loss Rehabilitation Group
 • Pain Rehabilitation Group
 • Physicians and Clinicians Group
 • Technology Group