HELSENORGE

ISF-refusjon for flere faggrupper fra 2016

Dersom Helse- og omsorgsdepartementet følger Helsedirektoratets anbefalinger, ligger det an til at innsatsstyrt finansiering (ISF) og egenandeler fra pasient også skal omfatte poliklinisk behandling hos fysioterapeut, ergoterapeut og ernæringsfysiolog fra nyttår.

Siden poliklinisk fysioterapi i 2010 ble avstengt fra trygderefusjon og egenandeler, har det ligget et løfte om at innsatsstyrt finansiering (ISF) skulle erstatte noe av tapet. Dette var en hjertesak for Bent Høie og Erna Solberg som opposisjonspolitikere, men de har så langt ikke innfridd disse løftene i regjeringsposisjon. 

ISF og egenandeler finnes per i dag for poliklinikk med lege, sykepleier og jordmor, mens poliklinisk fysioterapi og ergoterapi må dekkes av Helseforetakets rammebudsjett. Dermed har disse tjenestene vært gratis for pasienten, i den grad tilbudet har vært prioritert og tilgjengelig i sykehusene. 

Helsedirektoratet kommer nå med en forsiktig anbefaling om å åpne opp for ISF og egenandeler. Det er intensjonen at det ikke skal koste mer totalt sett, men at oppgaver flyttes fra leger og sykepleiere til disse andre yrkesgruppene. Med den nye ordningen kan vurdering av behov for operasjon, etterkontroller og undervisning lettere bli foretatt av fysioterapeuter og andre, i stedet for å bidra til ventetider hos legespesialist som nå. 

Det vil nok også være interessant for Helseforetak, i disse budsjett-tider, å vurdere om det er hensiktsmessig å opprette nye rehabiliteringstilbud. 

Utvidelsen gjelder disse fagområdene

  • Fysioterapeuter: innen fagområdene nevrologi, hjerte- og karsykdommer, inkludert lunge-, muskel-/ skjelett- og bindevevssykdommer (HDG 1, 5 og 8)
  • Ergoterapeuter: innen fagområdene nevrologi og muskel-, skjelett- og bindevevssykdommer (HDG 1 og 8)
  • Klinisk ernæringsfysiologer: innen fagområdene fordøyelsessykdommer, sykdommer i lever-, galleveier og bukspyttkjertel, samt indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer (HDG 6, 7 og 10)


Slik beskriver Helsedirektoratet fordeler og økonomisk risiko

Fordeler

  • Den enkelte pasients behov kan bli bedre  ivaretatt
  • Økt poliklinisk tilgjengelighet
  • Frigjøring av tid for leger og sykepleiere
  • Reduserte ventelister

Risiko

  • Konsultasjonene kommer i tillegg til og ikke istedenfor
  • Oppbygging av nye tjenester i spesialisthelsetjenesten som er i konflikt med samhandlingsreformen
  • Kvalitetsperspektiv, kan gå begge veier, men det er ikke alltid en konsultasjon hos legespesialist kan erstattes av annet helsepersonell