HELSENORGE

Innovativ rehabilitering – erfaringer og resultater fra utviklingsarbeidet

Etter fem år er prosjekt Innovativ rehabilitering Indre Østfold kommune avsluttet. Tirsdag 15. juni inviterte prosjektet til avslutningsseminar med en gjennomgang av erfaringer og resultater fra utviklingsarbeidet.

​Prosjektet startet i 2016 med en kartlegging av behov, hvor målet var å finne ut «hvor skoen trykket», og hva deltakerkommunene ønsket å styrke.

Prosjektet valgte å utvikle et rehabiliteringstilbud bygget på en Samfunnsbasert rehabiliteringsmodell og innovativ teknologi.

Samfunnsbasert rehabilitering har som utgangspunkt at rehabilitering er mer enn helsetjenester, og er basert på personens egne mål og verdier. Personperspektivet er prosjektets grunnverdi. Personene skal leve sitt liv i sitt lokalsamfunnet, og nettopp nærheten, oversikten og kjennskapen til lokalsamfunnet er blant nøkkelelementene og den store styrken i kommunal rehabilitering.

Innovasjon og teknologiske løsninger har også vært viktige elementer i rehabiliteringen i Indre Østfolds prosjekt. De har testet og tatt i bruk teknologi som kan understøtte rehabiliteringsprosessen. Bruken av videoteknologi har vært brukt bl.a. til samhandling mellom aktørene og til oppfølging av trening.

Prosjektet har blitt fulgt av tre følgeforskere som står litt utenfor prosjektet, men som har tilgang til dokumentasjon, og derfor kan komme med råd og anbefalinger underveis.

Selv om prosjektperioden nå er slutt så vil innovativ rehabilitering fortsette innenfor rammen av normal drift i den nye storkommunen. Videre fortsetter prosjektgruppen å formidle sine erfaringer og resultater både lokalt og nasjonalt, slik at flere kan ta metodene i bruk.

5 års rapport samt et sammendrag finnes på nettsidene til Indre Østfold

Prosjektrapport og sammendrag

 

Forsidebilde i denne artikkelen er lånt fra 5-års rapporten til prosjektet