HELSENORGE

Hvordan vet jeg om min pasient trenger rehabilitering under eller etter covid-19 sykdom?

Nå er alle anbefalinger for behandling av personer som er, eller har vært innlagt på sykehus med covid-19 sykdom samlet på ett sted, med tilhørende beskrivelser og ressurser.

​Anbefalingene er samlet slik at behandlere raskt kan få oversikt over anbefalinger for sin arbeidsplass, enten ved å gå gjennom hele e-læringen eller bare slå opp det man lurer på om et enkelt domene som for eksempel fysisk funksjon eller svelg.

Fokuset her er på funksjonsmål for de ulike behandlingsnivåene. Måleverktøyene introduseres på en måte som gjør at behandler selv kan vurdere om verktøyet passer for sitt behandlingsopplegg. Det finnes også linker til mer informasjon om gjennomføring av tester, skjemaer m.m. Funksjonsmålene beskrives av klinikere fra ulike behandlingssteder og yrkesgrupper, som er eksperter på måleverktøyet de introduserer.

«Vi har forsøkt å gjøre anbefalingene i pasientforløpet mer tilgjengelig for klinikere, med korte og konsise beskrivelser av måleverktøyene som er enkle å finne og å forstå. I en hektisk hverdag er det tungvint å lese gjennom en hel forløpsbeskrivelse for å finne det man leter etter, og anbefalinger har ofte en tendens til å ende opp lite lest og kjent. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Det beste med denne fremstillingen, syns jeg, er at den er laget av klinikere som har erfaring med verktøyene som er anbefalt, og for klinikere. Da vet vi at fremstillingen er god og at den treffer klinikerne som skal ta anbefalingene i pasientforløpet i bruk».

Dette sier Siri N. Tveitan i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), som har hatt ansvar for å utarbeide denne fremstillingen.

Ta gjerne kontakt med oss i RKR dersom du har spørsmål knyttet til dette;
rkr(@)sunnaas.no

Les mer om, og ta e-læringen her