Hvor går USA nå - innen rehabilitering?

Den årlige konferansen til American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) er en temperaturmåler for verdens mest innflytelsesrike rehabiliteringsmiljøer. Konferansen er kjent for sin tverrfaglighet, unike bredde og inkluderende stil, med en trofast oppslutning fra ledende amerikanske rehabiliteringsforskere som driver feltet fremover. 

ACRM-konferansen i Chicago

I år var ACRM-konferansen lagt til Chicago i begynnelsen av november. Det var to historiske begivenheter som preget stemningen: Det forestående presidentvalget mellom to kandidater med et svært ulikt syn på Obamacare og helsetjenestene, og avslutningen på "the world series of baseball" som hjemmelaget, Chicago Cubs, endte med å vinne for første gang på 108 år. Sistnevnte mobiliserte millioner i feiring utenfor konferansehotellet og minnet de 2300 deltakerne stadig på at rehabilitering kun er et middel for å nå mål som har større betydning her i livet.

Den republikanske senatoren fra Illinois og Chicago, Mark Kirk, gjorde for noen år siden det anerkjente Rehabilitation Institute of Chicago enda mer kjent etter at han fikk hjerneslag med påfølgende rehabilitering ved sykehuset. Videoen av han, Never ever give up, der han går opp trappene til Kongressen i Washington DC, sammen med visepresident Joe Biden, etter måneder med vellykket intensiv gangtrening, for å returnere til sitt sete, brakte hjerneslagrehabilitering helt fram i de riksdekkende mediene.

Besøk hos RICs Ability lab

De som var påmeldt pre-konferanseprogrammet til ACRM 2016, kunne delta på en omvisning i det nye bygget til Rehabilitation Institute of Chicago (RIC) som i fremtiden heter Shirely Ryan Ability Lab. Ability Lab er en skyskraper i sentrum av Chicago hvor alt er sentrert rundt pasienten. Visjonen for det frittstående non-profit rehabiliteringssykehuset er å få klinikere, innovatører og forskere til å jobbe tett sammen med hver pasient.

Fokus på kvalitet

ACRM-konferansen består av et tre dagers pre-konferanseprogram som inkluderer grundige workshops med fokus på dybdelæring, og hovedkonferansen, som også går over tre dager. I år ble den åpnet av nevrologen Pamela Duncan som med fasthet og stort hjerte for pasientene snakket om utfordringer som var kjente for nordmennene i salen: Hvordan sikre gode overganger mellom sykehus og primærhelsetjenestene, nødvendigheten av kontinuerlig kvalitetsmonitorering og finansiering av helsetjenester for pasienter med kroniske helseplager.

Et av hovedbudskapene var like fullt hvor viktig sterkt engasjerte klinikere er for å skape og utvikle et godt rehabiliteringstilbud. I november i år lanserer amerikanske helsemyndigheter en månedlig oversikt for hvordan ulike rehabiliteringssykehus kommer ut på noen utvalgte kvalitetsindikatorer. Foreløpig handler disse mest om risiko for sykehusinfeksjoner og negative hendelser, men det forventes at man gradvis vil bygge inn indikatorer som er relevante for å måle rehabiliteringseffekt. Da blir det altså mulig å sammenligne de ulike sykehusene med hverandre og synliggjøre hvem som jobber best med kvalitet.

Program med stor bredde

Programmet på hovedkonferansen kjennetegnes ved sin store bredde og mange parallellsesjoner delt opp i ulike tematiske spor. Her kan man få med seg alt som rører seg i feltet og fordype seg i høyspesialiserte foredrag om akkurat det man selv er opptatt av. Dette er kanskje en av de største styrkene til konferansen. Bak de tematiske møteseriene finnes nettverksgrupper innenfor alle de områdene som du ser på forsiden av konferanseprogrammet på bildet.


God delingskultur til pasientens beste

Her finnes det nettverksgrupper for internasjonale deltakere, for førstegangsdeltakere, og de som er tidlig i karrieren sin, men ikke minst for ulike tilstander og kliniske tema. I disse nettverkene er det lett å komme i kontakt med ledende amerikanske fagpersoner. Det skyldes at man innen de fleste fagområdene finner forskere og klinikere som er levende opptatt av å formidle, utveksle og videreutvikle kunnskap fra sitt eget felt – for pasientens beste – uten å være preget av proteksjonisme eller skepsis til andre. Dette er altså et veldig annerledes USA enn det som vant årets presidentvalg. Vil man orientere seg om trender innen ledende rehabiliteringsmiljø er ACRM-konferansen så absolutt et "must".