Mari Klokkeruds tanker som nyansatt leder for RKR

Hva er viktig for deg?

Når jeg nå i høst, tiltrer som ny leder for den Regionale kompetansetjenesten for rehabilitering, ønsker jeg å starte med de samme spørsmålene som ledesnor. Hva er viktig for dere som jobber i rehabiliteringstjenester i Helse Sørøst? Og hva kan vi som regional kompetansetjeneste bidra med?

Mari Klokkerud bilde
Mari peker mot nye høyder

​Spørsmålet om hva som er viktig for deg, og hva jeg kan gjøre for deg, er i de seneste årene blitt løftet frem som nøkler til gode og brukerorienterte helsetjenester. Når jeg nå i høst, tiltrer som ny leder for den Regionale kompetansetjenesten for rehabilitering, ønsker jeg å starte med de samme spørsmålene som ledesnor. Hva er viktig for dere som jobber i rehabiliteringstjenester i Helse Sørøst? Og hva kan vi som regional kompetansetjeneste bidra med?

RKRs mandat er å formidle kompetanse om rehabilitering, etablere og drifte faglige nettverk, initiere fagutvikling og være pådriver for rehabiliteringsforskning. Hvorvidt RKR leverer på mandatet kan ikke måles kvantitativt i antall tiltak som nettverksmøter, konferanser, facebook-innlegg eller forskningsprosjekter, men i kvaliteten og den opplevde nytten av tiltaket ute i deres rehabiliteringshverdag. Bidrar tiltaket, møtet eller prosjektet til bedre og mer kunnskapsbasert rehabilitering til pasientene, til større faglig trygghet og tyngde og til utviklende dialog mellom fagpersoner? 

Mitt ønske og visjon er at RKR skal være en lyttende og dynamisk tjeneste innenfor de begrensede rammene og ressursene vi har, og at vi hele tiden skal tilstrebe at våre aktiviteter oppleves som nyttig for dere som er kompetansetjenestens brukere.

For å få til dette trenger vi innspill og dialog med dere. Send oss gjerne en mail på rkr@sunnaas.no og fortell hva som er viktig for deg og som kan bidra til kompetanseheving i din hverdag, eller snakk med oss under rehabiliteringskonferansen!

Vi er i lyttemodus!

God rehabiliteringshøst!

 

Mari Klokkerud