HELSENORGE
FHI presenterer ny oppsummering

Hva er de langvarige effektene av covid-19?

FHI presenterer funnene fra studier med 3-6 måneders oppfølging etter alvorlig covid-19 sykdom

​Design og funn er ikke entydige, men ved både 3 og 6 måneders oppfølgingstidspunkt er pustevansker det vanligste funnet, i tillegg til tretthet og anosmi (manglende luktesans). Ved 3 måneder rapporteres også søvnproblemer som vanlig. Økt angst og depresjon rapporteres og av mange, men det understrekes at dette nok også gjelder øvrig frisk befolkning nå under pandemien.

I tillegg til å spørre om pustevansker, har noen av studiene gjort lunge-CT, og finner endringer, men dette gjelder færre ved 6 måneder enn ved 3 måneder. Blant pasienter med mildere sykdom er det langt færre som rapporterer langvarige symptomer, men det er færre studier som inkluderer denne pasientgruppen.

Rapporten sier ingenting om rehabilitering spesifikt, men disse funnene understøtter prinsippene i covid-19 rehabiliteringsforløpet, og spesielt viktigheten av å inkludere oksimetri for å fange opp problemer og måle fremgang, samt at måleskjema og behandlingstiltak fra lungerehabilitering bør inngå i behandlingen som tilbys pasienter som har vært sykehusbehandlet.

Langvarige effekter av covid-19 - FHI