HELSENORGE

Har TENS effekt på gangfunksjon og balanse etter hjerneslag?

En oppsummering med metaanalyse av flere studie påstår at Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) har effekt på, men kommentarer plukker fra hverandre premissene.

​Dette er særs nyttig og lærerik lesning for alle som lager kunnskapsoppsummeringer, og for oss andre, uansett om vi jobber med slagrehabilitering eller på andre områder. Det viser hvor viktig det er å ha en kritisk tilnærming til forskning. Vi anbefaler å lese både artikkelen og kommentarene. 

Publiserte kunnskapsoppsummeringer får gjerne stå uimotsagt. Det er jo tross alt oppsummert kunnskap på nesten øverste hylle, særlig hvis de inneholder metaanalyser med data fra flere enkeltstudier. Det er som oftest slik at i de tilfeller det står kommentarer fra andre, så må man ofte ha papirutgaven for å kunne lese innvendingene. Sånn er det ikke i dette tilfellet. 

Denne kommentaren plukker fra hverandre en del av premissene. TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) har jo vært både populært og kontroversielt  siden 80-tallet. Det er ikke å forvente at så uspesifikk stimulering av sensoriske nerver gjennom huden skal kunne gi særlig forbedring av komplisert motorisk kontroll. Kommentaren påpeker flere svakheter ved hvordan denne oppsummeringen er utført. Begge artiklene er åpent tilgjengelig, så det er bare å ta en titt selv.

Influence of transcutaneous electrical nerve stimulation on spasticity, balance, and walking speed in stroke patients: A systematic review and meta-analysis

Comments on: influence of transcutaneous electrical nerve stimulation on spasticity, balance, and walking speed in stroke patients: a systematic review and meta-analysis