HELSENORGE

Fritt behandlingsvalg også for rehabilitering

Fra 1. juli blir også private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg. Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder og private med avtaler, vil være tilgjengelig på Helsenorge.no-portalen.

Den nettbaserte portalen Helsenorge.no har eksistert en stund for behandlinger som elektive operasjoner og tilbud innen rus og psykisk helse i sykehus. Rehabilitering, derimot, har ikke vært med tidligere. I 2016 ble det besluttet  at private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale også skulle inn i ordningen, og underveis er det blitt utvidet til også å omfatte all rehabilitering og habilitering i Helseforetak. Lanseringsdato for de nye sidene med habilitering og rehabilitering er satt til 1. juli 2017.

Fram i lyset

Når du som pasient har fått en henvisning, har du rett til å velge behandlingssted i hele Norge. Rehabilitering og habilitering i helseforetak har alltid vært med i fritt behandlingsvalg, men mange pasienter har opplevd det som «hemmelige tjenester». Rehabiliteringstilbud i andre sykehus enn der man bor har reelt sett vært lite aktuelt. Tilbudsbeskrivelser på internett har vært mangelfulle og informasjon om ventetider ikke tilgjengelig. Når nå all rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal inn i ordningen, er det ikke sikkert at alt er med fra starten. Det avhenger av om hvert behandlingssted selv har rapportert inn sine tilbud og ventetider. Her har vi alle en jobb å gjøre!

Det er også tatt en del vurderinger sentralt om hvilke tilbud i grenselandet mot pasientopplæring og grupperettet poliklinikk som skal regnes med som rehabilitering. I tillegg foreligger et forbehold om at foretakene og institusjonene med avtale har anledning til å prioritere pasienter fra egen region først.

Informasjon fra flere kilder knyttes sammen

Helsenorge.no-portalen knytter sammen informasjon fra ulike nettsteder. Det betyr at du ved hjelp av et museklikk eller to, kan finne informasjon om ulike sykdommer/diagnoser, behandlingssteder, kvalitetsindikatorer for behandlingsstedet (for eksempel 30 dagers overlevelse) og beskrivelse av tilbudene, som hentes fra hvert behandlingssted. Ansvarlige på behandlingsstedene bør derfor sørge for at informasjonen som ligger tilgjengelig for pasientene lokalt på egne nettsider, er så korrekt og bra som mulig. Når pasienten klikker seg inn på et behandlingssted, bør viktige lenker og beskrivelser om tilbudet stå på den første siden de kommer til.

Andre lenker til saken

Nå kan pasienter velge behandlingssted også for rehabilitering

Nyhetssak fra Helsedirektoratet

Velg behandlingssted - Fra henvisning til behandling

Veiviser – stegvis veiledning for hvordan man går frem for å velge eller bytte behandlingssted. 

Velg behandlingssted - Rehabilitering Hovedside Velg behandlingssted med behandlingssteder og ventetider for rehabilitering.