Fra forskning til varig verdiskaping

Vårsamling i Ledernettverket fulgte opp temaet Innovasjon, som også var på agendaen for fire år siden. Den gang oppfordret Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, til mer åpenhet og deling for å omsette forskning til faktisk innovasjon i helsesektoren.   

I løpet av programmet skulle vi få svar på om vi er blitt flinkere til å omdanne innovasjon til varige løsninger, og til mer åpenhet og deling, i stedet for kontroll og styring.

Vi har sett en utvikling i samfunnet som ikke akkurat har gjort dette lettere. Som en følge av EUs direktiv om personvern, GDPR, har vi sett heftige debatter i media om personvern og pasientsikkerhet som hindrer nyskaping i helsesektoren, og antydninger om at helsesektoren er sinker på teknologifronten.

Innleggene på ledersamlingen var en realitetsorientering som viste at utviklingen går fremover, og at sikkerhetsaspektet ikke helt kveler kunnskaps- og kompetansedeling, datainnsamling og forskning, og at vi faktisk får mer og bedre tjenester igjen for hver investerte helsekrone.

«Nå gidder vi ikke dille mer»

Innovasjonsprofessor Sjur Dagestad delte sine erfaringer fra 30 år med innovasjon. Alle som har deltatt i hans prosjekter viser at det finnes mange Reodor Felgener over hele Norge, men at alle timene de har lagt ned i å finne opp ting og tjenester, ikke betyr filla hvis det ikke blir omsatt til varige løsninger som noen bruker. Tittelen på Dagestads foredrag «Nå gidder vi ikke dille mer», var for øvrig en kommentar fra en velment terapeut, som uten å vite det endret livet til Dagestad, da han etter en ulykke var satt sterkt tilbake helsemessig og hadde behov for rehabilitering.

Ledernes rolle i nyskaping og innovasjon

Marianne Selle, leder av Sopra Steria Next, en inkubator for digital innovasjon, satte forsamlingen litt på plass ved å stille spørsmålet: «Hva gjør du som leder for å få til innovasjon og nyskaping?» Hun kunne fortelle at 9 and 10 innovasjonsprosjekter i Norge feiler, fordi vi ikke tør å eksperimentere, eller tør å tenke nytt. Vi i helsesektoren må realitetsorientere oss i forhold til hva pasientene har behov for og de tjenester de faktisk etterspør, tørre å måle, evaluere og justere tjenestene, bli flinkere til å implementere endringer og kunnskapsbasert praksis raskere og involvere riktige mennesker med riktig kunnskap og kompetanse, var Mariannes råd til lederne. 

Hemmere og fremmere for innovasjon

Sveinung Tornås, Innovasjonsdirektør ved Sunnaas sykehus, hadde fått utfordringen med å belyse hva som hemmer og fremmer innovasjon i rehabilitering. Her trakk Sveinung frem noen viktige punkter som må ligge til grunn for å lykkes med innovasjon:

  • viktigheten av å ta med innovasjon og nyskaping i foretakets strategi
  • få en omforent oppfatning av felles ambisjoner og mål
  • sørge for lederforankring
  • intern trening for å bli best på innovasjon
  • god organisering
  • skape en kultur for nyskaping og endring
  • samarbeid både internt og på tvers av organisasjoner     

Tjenestedesign inn i endringsprosessene

I de siste årene har flere fått øynene opp for hva tjenestedesign kan bidra med i endringsprosesser og nyskaping. Irmelin Bergh fra Netlife Design, har både klinisk erfaring som sykepleier og forskererfaring, og jobber nå som rådgiver innen tjenestedesign for å koble sammen den kliniske verden med effektive og funksjonelle helsetjenester. Hun er opptatt av menneskets rolle i en digitalisert helsetjeneste, og hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker vår atferd, og dermed forstå hva som skal til for å skape og få til endring.

Utnytt helsedata til bedre helsetjenester

Olav Skrøvseth er leder for Nasjonalt senter for eHelseforskning og brenner for å legge til rette slik at vi kan bruke helsedata til bedre helsetjenester for enkeltmennesket og fellesskapet. Han har skrevet flere kronikker om dette og delte sin hjertesak for hvordan vi best kan utnytte de enorme mengdene med innsamlede pasientdata og bruke de til å utvikle gode helsetjenester for fremtiden.  

Gründerne viser vei

Uten gründerne og ildsjelene som går foran og tar initiativ og tenker ut nye og smarte ideer, blir det ingen innovasjon. Hege Eiklid er en skikkelig, vaskekte gründer og ildsjel. Hun står bak oppstartselskapet Innocom AS som vant den første konkurransen om Innovasjonspartnerskap i Norge. Hege har omfattende erfaring fra gjennomføring av innovasjonsprosjekter og har i mange år hjulpet andre gründere med å bygge opp og videreutvikle vekstorienterte selskaper. Hege Eiklid delte sine erfaringer med å trekke brukerne inn i innovasjonsarbeid for at resultatet skal bli relevant og skape verdi for de som faktisk skal bruke løsningene.

Teknologisk tilretteleggelse for innovasjon

Så var det helsemyndighetenes tur til å overbevise medlemmene om at de legger til rette for innovasjon. Nis Johannsen, spesialrådgiver innen e-helseinnovasjon og digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst, forklarte hvilke føringer som gjelder den digitale utviklingen og hva som trengs av teknologisk hjelp for å kunne stimulere til en fremtidsrettet og innovativ utvikling av helsesektoren, hva trengs av teknologisk tilretteleggelse for å få til gode samspill mellom det vi kaller lettvekts- og tungvekts-IKT, og hvordan digitaliseringen gjøre det enklere å levere bedre helsetjenester.