FIRST Oslo, så LIFT Oslo

De fleste kjenner intensiv gangtreningprosjektet, FIRST Oslo, ved Aker helsearena. Resultatet av dette har inspirert både de involverte teamene, beslutningstakere og ledere i Oslo kommune, som nå har bevilget 2 millioner kroner til oppfølgingsprosjektet LIFT Oslo.

Midlene kommer fra skjønnsmidler som byrådet for Helse deler ut i samarbeid med Fylkesmannen, til innovasjonsprosjekter som er bydelsovergripende. Forsterket Rehabilitering Aker (FRA) dekker alle 15 bydeler i Oslo. Initiativtaker til prosjektet er Ingvild Kristina Hurum Rosseland, leder for fysioterapeutene i FRA.

Rosseland som i fjor tok master i ledelse, ble inspirert av faget «Prestasjoner i organisasjoner» og så parallellen til det de hadde oppnådd på FRA av ekstraordinære prestasjoner i pasientbehandlingen gjennom FIRST Oslo-prosjektet. Nå ønsker Rosseland å overføre dette til alle ansatte i det tverrfaglige teamet på Aker, slik at de får oppleve ekstraordinære resultater av konkrete tiltak. I FIRST-Oslo har vi vist at dette er mulig.  Effekten hos fysioterapeutene som har jobbet med det prosjektet viser at samtlige er supermotiverte, de strekker seg maksimalt på jobb hver dag og følger opplegget til punkt og prikke. Ingvild Rosseland mener dette ikke er så rart, når de ser den raske fremgangen fra uke til uke hos pasientene. Stemningen i teamet er til å ta og føle på, mener hun. Fysioterapeutene har en tydelig definert oppgave og det er ingen forvirring rundt rollen. Dette ønsker Ingvild nå å få til i tverrfaglige team. Ved å fremheve den unike kvaliteten til hver faggruppe, mener hun de skal få til et bedre tverrfaglig samarbeid som vil gi enda bedre pasientresultater.

Prosjektet vil standardisere måleverktøy, slik at alle pasienter blir testet ved innkomst, ukentlig og ved hjemreise, og dermed kan både pasient og fagpersoner se en konkret bedring.

- I LIFT Oslo håper jeg vi klarer å tilby enda bedre og mer effektive tjenester til pasienter med hjerneslag ved at alle faggruppene implementerer "best practise". Vi vil videreføre kunnskap og praksis knyttet til intensitet, som vi ser gir raskere bedring og økt livskvalitet for pasientene, og utvider intensiteten til flere faggrupper, og som omfatter tverrfaglig aktivitetsbasert intensiv rehabilitering for pasientene.

-Når vi ser den raske forbedringen pasientene fikk etter en ukes intensiv gangtrening, hva kan vi ikke få til med noen flere intensive aktiviteter? Døgnet har mange timer som kan brukes for å oppnå enda bedre resultater, mener en engasjert Ingvild Rosseland.

RKR har vært sterkt involvert også i dette prosjektet, noe Rosseland uttrykker stor takknemlighet for. Hun mener LIFT Oslo har enda større mulighet for å lykkes ved å kunne dra nytte av den enorme kompetansen på rehabilitering som Jenni Moore og Jan Egil Nordvik har delt med teamet. RKR vil fortsette med opplæring og rådgivning gjennom hele prosjektet. 

Det er også viktig å ha god forankring og støtte fra ledere. Ingvild berømmer seksjonsleder Torild Olga Aarnes Kaasa som har støttet og inspirert henne, og alltid ser nye muligheter. Uten den støtten ville ikke prosjektet fått disse midlene, mener Rosseland.  

Ingvild Rosseland har også vært rådgiver inn i innovasjonspartnerskapet for å utvikle fremtidens løsning for slagpasienter, i regi av C3, Centre for Connected Care ved Oslo Universitetssykehus, og ledet av Kirsten Sæter fra Sunnaas sykehus. Ingvilds erfaringer fra FIRST Oslo-prosjektet har vært en viktig ressurs inn i innovasjonsprosjektet.

LIFT Oslo setter nå i gang med implementering av LIFT-pakkene, som vil bestå av: Høyintensiv gangtrening, intensiv språktrening mot afasi og oppgavespesifikk trening av øvre ekstremiteter. Andre intervensjoner som gangtrening med terapeuter, egentrening og oppgavespesifikke fritidsaktiviteter vil også bli gjennomført i løpet av en dag for å øke den totale mengde av bevegelse og aktivitet under rehabiliteringen. Internasjonale fagkonsulenter skal støtte hver faggruppe under implementeringsfasen.

-Dette blir et utrolig spennende prosjekt, som vil bidra til at Oslo kommune kan utøve enda bedre kvalitet i rehabiliteringen av slagpasienter. Det har jo vært mye i pressen om at kommunen ikke tilbyr god nok rehabilitering. Jeg tror jo at dette er løsningen, sier Ingvild. 

-Det er også god samfunnsøkonomi i å rehabilitere pasientene mer intensivt og løfte dem til et optimalt nivå raskere. Det vil også gi pasientene en bedre fremtid med økt livskvalitet. Jeg får vondt inni meg når jeg vet at flere pasienter med hjerneslag kunne hatt bedre liv, men blir sittende i rullestol på grunn av manglende rehabilitering.

Ingvild Rosseland håper at FRA ved å utvikle denne kompetansen, kan bidra til å løfte rehabiliteringskompetansen i resten av Oslo og kanskje videre ut i kommune-Norge, og også internasjonalt.