FIRST Oslo artikkel publisert i STROKE

Nå er den kommet ut – FIRST Oslo artikkelen om implementering av en langt mer intensiv type trening etter hjerneslag på Aker Helsearena. Kvaliteten på studien er vurdert som høy og artikkelen er tatt inn i det renommerte fagfellevurderte tidsskriftet STROKE (med Impact factor 6).

Noen av forfatterne i Oslo FIRST
Oslo FIRST på Aker. Fra v.: Anne S Erichsen (OUS),  Tonje Barkenæs, Ingvild Rosseland,Thomas Tomren og Joakim Halvorsen (Oslo kommune FRA), Elisabeth Bø og Hanne Bratlie (OUS) og T. George Hornby ( Indiana University).
Bilde av noen av medforfatterne

Foran fra venstre: Hanne Bratlie og Elisabeth Bø (OUS) Jenni Moore (RKR), Karen Vergoossen, Miriam Byhring og Magnus Hågå (Oslo kommune FRA). Bak fra venstre: Julia Aneth Mbalilaki og Stein Arne Rimehaug (RKR), Joakim Halvorsen (Oslo FRA) , T. George Hornby. Andre medforfattere som ikke er med på bildene Jan Egil Nordvik og Ingvild Grimstad (Catosenteret, tidl. RKR), Kirsten Sæther (Sunnaas) og Chris Henderson (Indiana).

Artikkelen konkluderer med at metoden med mer intensiv gangtrening, gir forbedret ganghastighet, balanse og styrke, sammenlignet med ordinær rehabilitering.  Intervensjonen innebærer at pasientene blir utfordret til tung og variert gange-, løpe- og trappetrening etter evne med fokus på høy motstand og høy puls. FIRST står for Focused Intensive Repetitive Stepping Training, men også at FIRST teamet var først ute med å tilby slagpasienter så variert og intens trening som dette, i Norge. Funnene bekrefter tidligere studier i USA på variert og intens gangtrening.

Bakgrunn:

Det var i 2014 at Jan Egil Nordvik og kolleger i RKR, Sunnaas’ kompetansetjeneste på Helsearena Aker, først besøkte RIC (nå AbilityLab) i Chicago og ble presentert for forskningen på høyintensiv gangtrening der. Jan Egil og RKR ansatte kort tid etter Jenni Moore fra RIC til å dele sin ekspertise i forskning og implementering med rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst. Aker Helsearena er en samhandlingsarena med ulike helseaktører, og lederne for Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune sine rehabiliteringsavdelinger på Aker ble enige om å bli med RKR sin implementering av mer intensiv trening for hjerneslag.

Ny praksis:

Å legge om praksis er ikke lett, særlig når det innebærer grundig og hyppig registrering av hjertefrekvens, blodtrykk, intensitet, ganghastighet og skrittmengde, kombinert med fysisk tung aktivitet for både terapeuter og pasient, samt en ny organisering av dagen. De to avdelingene på Aker; Oslo kommune forsterket rehabilitering og Enhet for rehabilitering i medisinsk avdeling, OUS fikk god opplæring og forskningsstøtte av Jenni Moore, George Hornby og Jan Egil Nordvik i RKR.

Resultat:

Både en kommunal og en spesialisthelsetjeneste-enhet har lykkes med å legge om praksis og tilby en helt annerledes form for trening over en to-årsperiode. Takket være et solid forskningsdesign og grundige målinger av alle aspekter ved pasientenes tilstand og funksjon underveis, ble fagfellene som vurderer artikler for STROKE overbevist om å ta inn artikkelen. Dette er en milepæl for RKR, Aker Helsearena og etter hvert for alle som ønsker maksimal forbedring av gangfunksjon etter hjerneslag.

Moore JL, Nordvik JE, Erichsen A, Rosseland I, Bø E, Hornby TG; FIRST-Oslo Team.  Implementation of High-Intensity Stepping Training During Inpatient Stroke Rehabilitation Improves Functional Outcomes. Stroke. 2019 Dec 30:STROKEAHA119027450. [Epub ahead of print]
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31884902